OU do Patryka Jakiego: oczekujemy dotrzymania obietnicy ws. filtrów przy POW

Otwarty Ursynów do Jakiego: Co z filtrami POW?

22 stycznia wysłaliśmy do eurodeputowanego Patryka Jakiego (PiS) pismo ws. montażu filtrów w przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. W 2018 r. ówczesny kandydat na prezydenta obiecał mieszkańcom Ursynowa, że POW będzie miała tunel z filtrami. Obecnie, po ogłoszeniu przez GDDKiA przetargu na analizę powykonawczą jakości powietrza, instalacja filtrów nie jest pewna. Dlatego przypominamy eurodeputowanemu jego obietnicę i oczekujemy stosowanego działania.


Inne działania Otwartego Ursynowa ws. filtrów POW:

Poniżej zamieszczamy treść wysłanego pisma, ale wcześniej przypominamy tweet Patryka Jakiego z 24 czerwca 2018:

Warszawa, 22 stycznia 2021 r.

Pan
Patryk Jaki
Poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji
00-657 Warszawa
Pl. Konstytucji 5 lok. 18a
e-mail: jaki.sprawy@gmail.com

Dot. montażu filtrów przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy

Szanowny Panie Pośle,
kandydując na urząd Prezydenta m.st. Warszawy w 2018 r. powiedział Pan, że tunel Południowej Obwodnicy Warszawy zostanie wyposażony w filtry oczyszczające powietrze:

„Będą filtry oczyszczające powietrze w tunelu, tym największym tunelu w Polsce łączącym Południową Obwodnicę Warszawy. Chcę Państwu powiedzieć, że sprawy związane z walką ze smogiem, z poprawą jakości powietrza, z ekologią będą bardzo wysoko w naszej agendzie programowej. Jako pierwsza grupa przedstawiliśmy kompleksowy program walki ze smogiem w Warszawie, który całe szczęście i za to dziękujemy, zyskał pozytywne oceny, pozytywne opinie”.
Źródło: https://www.rdc.pl/informacje/patryk-jaki-beda-filtry-oczyszczajace-w-tunelu-pod-warszawskim-ursynowem/

Niestety, Pańska obietnica z 2018 r. nie znajduje potwierdzenia w działaniach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. GDDKiA ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy, który dokona pomiaru jakości powietrza atmosferycznego w obszarze realizowanej drogi ekspresowej S2 węzeł Puławska – węzeł Warszawa Wilanów. Z wypowiedzi przedstawicieli GDDKiA wynika, iż badania te mają potwierdzić, czy montaż filtrów będzie w ogóle zasadny, a nie – jakiego rodzaju urządzenia będą montowane.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie GDDKiA:
„Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyników badań pomiarów powietrza oraz wykonania analizy porealizacyjnej dla S2 węzeł Puławska – węzeł Lubelska po oddaniu do użytkowania ursynowskiego odcinka pomiędzy węzłami Puławska, a Warszawa Wilanów w terminie ok. 20 miesięcy od dnia podpisania umowy. W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi, wykonawca ma za zadanie wskazanie rozwiązań minimalizujących, zapewniających dochowanie norm”.
Link: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40586/Sprawdzimy-jakosc-powietrza-w-sasiedztwie-tunelu-na-Ursynowie

„Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z warszawskim oddziałem GDDKiA. –  Analiza będzie dotyczyć tego, czy filtry są w tym miejscu potrzebne – przekazała nam Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA Warszawa”.
Źródło:https://warszawa.naszemiasto.pl/wyrzutnie-spalin-na-obwodnicy-warszawy-czy-gddkia-zamontuje/ar/c1-8083415

Z uwagi na następujące stwierdzenie GDDKiA w komunikacie dotyczącym ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „W przypadku stwierdzenia ponadnormatywnego oddziaływania drogi wykonawca ma za zadanie wskazanie rozwiązań minimalizujących, zapewniających dochowanie norm”zwracamy się do Pana o podjęcie niezwłocznych działań, których celem będzie wyposażenie tunelu POW w filtry i dotrzymanie złożonej obietnicy wyborczej. W innym przypadku będziemy odbierali Pańską deklarację z 2018 r. jedynie jako puste słowa, które miały wprowadzić w błąd mieszkańców Ursynowa. Ewentualny brak montażu filtrów zostanie odebrany negatywnie przez ursynowską opinię publiczną i byłoby to sprzeczne z deklaracjami przedstawianymi przez Pana w kampanii wyborczej w 2018 r.

Budowa obwodnicy to największa ogólnokrajowa inwestycja drogowa realizowana na terenie dzielnicy Ursynów. Z tej drogi będzie korzystać ogromna ilość kierowców z całej Europy, w efekcie do atmosfery będą wydzielane szkodliwe substancje w znacznych ilościach. Należy podjąć wszelkie działania, aby skutki uboczne korzystania z tunelu po jego wybudowaniu miały jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne i na zdrowie mieszkańców dzielnicy Ursynów.  W sprawie konieczności wyposażenia tunelu w urządzenia oczyszczające powietrze wypowiedzieli się radni dzielnicy Ursynów w stanowiskach Rady z 2013 r., 2017 r., 2019 r. i 2020 r. oraz w licznych interpelacjach, a także masowo mieszkańcy, w konsultacjach przeprowadzonych w lipcu i sierpniu 2017 r. 

Oczekujemy od Pana działania w powyższej sprawie i dotrzymania obietnicy z 2018 r.

W imieniu stowarzyszenia Otwarty Ursynów:
/ – / Piotr Skubiszewski
/ – / Daniel Mieniewski