Otwarty Ursynów zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z likwidacją pętli przy Płaskowickiej

Wałek

11 grudnia stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z działaniami podejmowanymi przez organy m. st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne m. st. Warszawy, związanymi z przeniesieniem Bazarku na Dołku na teren pętli autobusowej Natolin Północny, a także likwidacji samej pętli.

O przeniesienie bazarku w miejsce pętli autobusowej zabiega ursynowski radny Platformy Obywatelskiej Piotr Karczewski, który jednocześnie jest prezesem stowarzyszenia, które zarządza  Bazarkiem na Dołku. O przeniesienie bazarku w to miejsce poprosił również w piśmie z czerwca 2017 roku burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kempa. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone według najlepszej wiedzy stowarzyszenia Otwarty Ursynów i jest podyktowane dbałością o interes publiczny, który w naszej opinii został narażony na uszczerbek, między innymi z uwagi na likwidację potrzebnej pętli autobusowej.

 

Z naszej wiedzy wynika, iż m.st. Warszawa świadomie podejmowało i podejmuje działania, których celem jest wsparcie interesu prywatnego, kosztem interesu publicznego. Wszelkie działania zmierzają do przeniesienia bazarku w miejsce pętli autobusowej, stanowiącej mienie komunalne, mimo, iż targowisko mogłoby zostać przeniesione do innych lokalizacji, które nie są zagospodarowane na obiekty użyteczności publicznej. Te działania mogły doprowadzić do naruszenia przepisów kodeksu karnego, w szczególności w zakresie  niegospodarności, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego oraz sprzedajności pełniącego funkcję publiczną i płatnej protekcji biernej.

Jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów zostaliśmy poproszeni przez liczne grono  mieszkańców okolicy ul. Polaka o pomoc i wsparcie ich działań. Sami mieszkańcy są  „bezbronni” wobec wyraźnie stronniczych działań przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy. Z uwagi na liczne kontrowersje w tej sprawie, naciski polityczne,  poprosiliśmy prokuraturę o sprawdzenie, czy mogło dojść do naruszenia przepisów Kodeksu Karnego.

Prezent dla burmistrza

Po briefingu prasowym, podczas którego poinformowaliśmy o zawiadomieniu do prokuratury, przekazaliśmy burmistrzowi Dzielnicy Ursynów prezent z życzeniami w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, który symbolizuje skandaliczne działania, które na jego prośbę doprowadziły do likwidacji potrzebnej pętli autobusowej. Prezentem jest WAŁEK kuchenny.

Życzenia dla Roberta Kempy, burmistrza dzielnicy Ursynów

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, składamy Panu najserdeczniejsze życzenia.

Oprócz tradycyjnych zdrowych i wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku, życzymy, aby święta były dla Pana momentem refleksji, która przypomni o potrzebie kierowania się w pracy funkcjonariusza publicznego – jakim jest Burmistrz Dzielnicy Ursynów – zasadą bezstronności. Wierzymy, że wówczas przestanie Pan przedkładać interes swojego zaplecza politycznego ponad oczekiwania mieszkańców; że zacznie Pan działać w interesie publicznym.

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów