Skubiszewski, Schnitzer: Pakt na rzecz filtrów POW i światełko w tunelu

Tunel

W lutym 2013 r. komisje architektury oraz inwestycji komunalnych Rady Dzielnicy Ursynów podjęły uchwałę, w której zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o uwzględnienie postulatu zainstalowania filtrów na wyrzutniach powietrza przy tunelu obwodnicy.

W czerwcu 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów potwierdziła tę uchwałę przyjmując stanowisko w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy w Koncepcji Programowej dla Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Stanowisko to zostało przygotowane przez współautora tego artykułu (Piotra Skubiszewskiego, ówczesnego przewodniczącego komisji architektury). Zawnioskownioskowano wtedy o zainstalowanie filtrów na wyrzutniach spalin na obu krańcach tunelu obwodnicy. W lipcu 2013 r. GDDKiA odpisała, iż uwzględni w programie funkcjonalnym dla przyszłego wykonawcy wyżej wymieniony postulat radnych. Dziś wiemy, że stało się inaczej.

W lipcu i sierpniu 2017 r. trwały ważne konsultacje prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego przed wydaniem ostatecznej zgody na realizację tej inwestycji. W tych konsultacjach można było składać wnioski i uwagi, np. w kwestii instalacji filtrów przy tunelu. Niestety, w październiku 2017 r. okazało się, że Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) uznała, że filtry nie zostaną zainstalowane obligatoryjnie. GDDKiA została jedynie zobowiązana do zarezerwowania miejsca na ewentualny montaż urządzeń oczyszczających powietrze. Konieczność ich instalacji będzie zależała od wyników przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, która ma zostać przygotowana w ciągu 12 miesięcy od dnia oddania POW do eksploatacji.

Wszyscy zaangażowani w tę kwestię (mieszkańcy oraz organizacje społeczno-polityczne) przyjęli wynik konsultacji z dużym rozczarowaniem, tym bardziej, że w tej sprawie wpłynęło mnóstwo wniosków i uwag. Powszechnie domagano się instalacji filtrów. Dodatkowo, wzmocnieniem woli mieszkańców było jeszcze stanowisko Rady Warszawy przyjęte w styczniu 2018 r.

Skubiszewski, Schnitzer, Filtry POWNaszym zdaniem nie wszystko jest jeszcze stracone i pojawia się światełko w tunelu. Na pewno nie ma co straszyć mieszkańców, że nie ma szansy na filtry. Takie postepowanie jest nieodpowiedzialne i służy tylko eskalowaniu niepotrzebnych, negatywnych emocji (naszym zdaniem na potrzeby zdobywania poklasku politycznego). Nie oznacza to, że należy wycofać się z postulatu instalacji filtrów – wręcz przeciwnie: należy zabiegać o to dalej i podejmować liczne przedsięwzięcia w tej sprawie. Obowiązkiem osób działających w ugrupowaniach politycznych na Ursynowie jest przecież dbanie o środowisko naturalne i zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, a przede wszystkim dostępu do czystego powietrza.

Zabieganie o filtry wymaga wspólnych działań ponad politycznymi podziałami. W styczniu br., m.in. na łamach PASSY, zaproponowaliśmy zawarcie paktu w tej sprawie. Doprowadzenie do podpisania jego treści było niezwykle trudne, gdyż niestety w naszym kraju trudno jest działać wspólnie przez różne organizacje społeczno-polityczne. Z pełną satysfakcją podchodzimy do faktu, że po kilku miesiącach od pojawienia się naszej propozycji, to się udało. Ów pakt został podpisany przez 9 lokalnych organizacji. Efekty naszej presji społecznej widać już dziś, bo stanowisko Ministerstwa Infrastruktury coraz bardziej wskazuje na to, że filtry na POW jednak będą zamontowane, tylko wciąż nie wiemy jeszcze kiedy. Jako sygnatariusze paktu, oczekujemy także, iż Minister Infrastruktury spotka się z sygnatariuszami paktu i potwierdzi nam oficjalnie, iż będą one faktycznie zainstalowane.

 Piotr Skubiszewski
Krzysztof Schnitzer

Tekst pierwotnie został opublikowany w tygodniku PASSA.


Teksty publikowane w dziale „Komentarze” są prywatnymi opiniami członków i sympatyków stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” – nie muszą odzwierciedlać stanowiska całej organizacji.