Poznaj kandydatki i kandydatów KWW Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów (lista nr 24)

Wybieramy lokalnie - Ursynów Mieszkańców

Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów wystawił w wyborach maksymalną listę kandydatek i kandydatów na radnych Dzielnicy Ursynów. W dniu wyborów znajdziecie ich na liście oznaczonej liczbą 24.

Granice okręgów wyborczych – sprawdź gdzie głosujesz?

Kandydatki i kandydaci NU+OU

Okręg nr 1 (opisy osób)

1. NOWOCIEŃ Paweł Stanisław
2. SYDRYCH-STOLAREK Kinga Dorota
3. LENARCZYK Leszek
4. JAGIEŁŁO-TACIK Małgorzata Alina
5. WIŚNIEWSKA Ewa Monika
6. ROWIŃSKA-SYNÓWKA Ewa Krystyna
7. MACHAJ Piotr Grzegorz

Okręg nr 2 (opisy osób)

1. ŻUBER WIGURSKA Klaudia Joanna
2. LENARCZYK Paweł
3. MAJDROWICZ
Ewa Maria
4. GUZIAŁ
Andrzej
5. RYCHCIK
Piotr
6. GRODZKA
Iwonna Anna
7. CIARA
Piotr Adam

Okręg nr 3 (opisy osób)

1. GUZIAŁ Piotr Andrzej
2. KOSICKA
Halina Antonina
3. SCHNITZER
Krzysztof Aleksander
4. SZOSTAK
Michał Tomasz
5. OLBORSKA
Małgorzata Joanna
6. ZIMIŃSKA Małgorzata
7. MIENIEWSKI Daniel

Okręg nr 4  (opisy osób)

1. SKUBISZEWSKI Piotr Paweł
2. GŁOWACZ Daniel Franciszek
3. ZIÓŁKOWSKA Marta Joanna
4. GĄSOWSKI Piotr Hubert
5. KARNOWSKA-WERNER
Maria Helena
6. STEFAŃSKA
Ewa Grażyna
7. ZAJĄC
Tomasz Grzegorz

Okręg nr 5  (opisy osób)

1. HOLDENMAJER Cezary Tadeusz
2. KRÓLIKOWSKI Lech Wojciech
3. JASIK Angelika Izabela
4. PORĘBSKI Tadeusz
5. MAKAREWICZ Dorota
6. PŁASKOCIŃSKI Jarosław Sebastian
7. KIK-GŁOWACZ Agnieszka Natalia

Program Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów 2018