Radny Otwartego Ursynowa proponuje stanowisko Rady Dzielnicy ws. filtrów w tunelu POW

Ratusz Dzielnicy Ursynów

11 września ursynowski radny Paweł Lenarczyk (Otwarty Ursynów) wystąpił do pozostałych radnych z propozycją podjęcia przez Radę Dzielnicy Ursynów stanowiska w sprawie instalacji filtrów oczyszczających powietrze na wyrzutniach spalin z budowanego obecnie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. 

Filtry POW - stanowiskoW lipcu i sierpniu br. wojewoda mazowiecki prowadził ponowną ocenę oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła). Taka ocena jest przeprowadzana przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W ramach konsultacji mieszkańcy dzielnicy Ursynów licznie złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.

– Niestety w czasie konsultacji Rada Dzielnicy Ursynów nie obradowała i nie podjęła stanowiska w tej sprawie. W mojej ocenie był to poważny błąd, ale mam nadzieję, że może być on przynajmniej częściowo naprawiony. Uważam, że Rada Dzielnicy powinna podjąć stanowisko, mimo, iż konsultacje się zakończyły. W ten sposób możemy wzmocnić wnioski składane przez mieszkańców – wyjaśnia swoją inicjatywę radny Paweł Lenarczyk. – Mam nadzieję, że załączona przeze mnie propozycja stanowiska znajdzie uznanie u pozostałych radnych i będzie podstawą do wspólnego wypracowania przez Radę Dzielnicy Ursynów dokumentu w tej sprawie. Wspólnie, uzgodnione stanowisko Rady w tej sprawie powinno zostać podjęte jak najszybciej, najlepiej jeszcze w tym miesiącu – dodaje.

Kilka dni temu komentarz w sprawie dotychczasowej bezczynności Rady Dzielnicy przedstawił przewodniczący Otwartego Ursynowa. Piotr Skubiszewski napisał m.in.: „Całe szczęście, że mieszkańcy Ursynowa nie pozostali bierni – tak jak Rada Dzielnicy Ursynów pod przewodnictwem Teresy Jurczyńskiej-Owczarek, będącej w koalicji z Platformą Obywatelską i stowarzyszeniem Projekt Ursynów – i sami składali wnioski do wojewody. Niestety, brak oficjalnego głosu rady dzielnicy osłabia stanowisko mieszkańców.”

Projekt stanowiska

1. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zwraca się do Wojewody Mazowieckiego oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o uwzględnienie wniosku, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.

 2. Stanowisko podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

3. Wykonanie stanowiska powierza się Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

4. Stanowisko wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Fragment uzasadnienia do projektu stanowiska

(…) mieszkańcy dzielnicy Ursynów licznie złożyli wnioski, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze. Rada Dzielnicy Ursynów w trosce o środowisko naturalne, zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia popiera wnioski kierowane przez mieszkańców w ramach przedmiotowych konsultacji, dlatego też podejmuje niniejsze stanowisko.

Jednocześnie warte podkreślenia jest, iż radni dzielnicy Ursynów wypowiadali się już w tej sprawie. 13 lutego 2013 r. Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii, Rozwoju i Ekologii oraz Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów podjęły uchwałę, w której zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie postulatu zainstalowania filtrów na wyrzutniach powietrza na obu krańcach tunelu przebiegającego przez Dzielnicę Ursynów.

11 czerwca 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy potwierdziła uchwałę komisji przyjmując stanowisko w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy Ursynów w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy oraz przy jej realizacji. W stanowisku tym zawnioskowano o zainstalowanie filtrów na końcach systemu wentylacyjnego wyrzutni powietrza na obu krańcach tunelu. 12 lipca 2013 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udzieliła odpowiedzi z której wynikało, iż postulat radnych zostanie uwzględniony w programie funkcjonalnym dla przyszłego wykonawcy.