Nowocień: Batalia o autobus na ul. Kłobuckiej

165, ZTM, Kłobucka

Coraz prężniejsza rozbudowa osiedli Wyczółki, na pograniczu dzielnic Mokotów i Ursynów wiąże się z lawinowo wzrastającą liczbą użytkowników komunikacji autobusowej, którzy chcieliby sprawnie i szybko dojechać do pracy w pobliskim Mordorze bądź do Metra. Tymczasem region obsługiwany jest od lat przez jedną linię autobusową 165, która codziennie utyka w ogromnych korkach, a co najważniejsze, nie jest w stanie obsłużyć wszystkich więcej >>>

Informacja nt. skandalicznych działań miasta w związku z likwidacją pętli przy Płaskowickiej [SKANY DOKUMENTÓW]

Sesja Rady Dzielnicy Ursynów ws. likwidacji pętli przy ul. Płaskowickiej

Informacja dotycząca utrudniania przez przedstawicieli m.st. Warszawy budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (POW), niepotrzebnej likwidacji pętli autobusowej Natolin PŁN, konfliktu interesów i utrudniania dostępu do informacji publicznej. Władze m.st. Warszawy utrudniają budowę POW W grudniu 2015 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy m.st. Warszawa a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), które uregulowało stan prawny działek pod budowę tunelu. Następnie, w więcej >>>

Wniosek o kontrolę działań miejskich urzędników w związku z likwidacją pętli przy Płaskowickiej

Warszawa, Plac Bankowy, Ratusz

14 lutego  br. stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło wniosek do prezydent Warszawy o przeprowadzenie w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa, w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie oraz w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy kontroli w zakresie prawidłowości przeprowadzenia procedury dzierżawy terenu pętli autobusowej Natolin Północny, zasadności jej likwidacji oraz zasadności zmiany statusu prawnego tej nieruchomości – pod kątem zgodności z zasadami legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Naszym zdaniem kontrola powinna sprawdzić: prawidłowość więcej >>>

Czy urzędnicy znowu łamią procedury przy próbie wydzierżawienia terenu pętli autobusowej na targowisko?

Obecnie Zarząd Mienia m.st. Warszawy prowadzi procedurę wydzierżawienia terenu dawnej pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej na cele targowiska. Jednak, podobnie jak miało to miejsce już lipcu 2017 r., urzędnicy chcieli pójść na skróty i nie dochowali wszystkich procedur przewidzianych przepisami prawa lokalnego ustanowionego zarządzeniem Prezydent m.st. Warszawy. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło skargę w tej sprawie. Zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezydenta więcej >>>

Miejscy urzędnicy utrudniają dostęp do informacji ws. likwidacji pętli przy Płaskowickiej

Warszawa, Plac Bankowy, Ratusz

W ostatnich tygodniach Urząd m.st. Warszawy usiłuje odciąć stowarzyszenie Otwarty Ursynów od informacji o bieżących działaniach w zakresie likwidacji pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej oraz przeniesienia w to miejsce prywatnego bazarku zarządzanego przez stowarzyszenia, którego prezesem jest radny dzielnicowy z Platformy Obywatelskiej. Stowarzyszenie podjęło kroki prawne, które mają powstrzymać działania miejskich urzędników, sprzeczne z zasadą jawności funkcjonowania organów administracji publicznej. więcej >>>

Wiceprezydent Renata Kaznowska nie chce dialogu z mieszkańcami Ursynowa

Pętla ZTM przy ul. Płaskowickiej

W związku z niejasnymi  działaniami m.st. Warszawy wokół likwidacji pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej radny Ursynowa Paweł Lenarczyk podjął starania o zaangażowanie wiceprezydent miasta Renaty Kaznowskiej (odpowiedzialnej m.in. za ZTM) w dialog i mediacje. Niestety, wiceprezydent tego dialogu nie chce. Renata Kaznowska, która do dziś słowem nie odpowiedziała na pisemne zaproszenie z 28 września 2017 r. do wizji lokalnej w potencjalnych lokalizacjach do więcej >>>

Otwarty Ursynów zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z likwidacją pętli przy Płaskowickiej

Wałek

11 grudnia stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z działaniami podejmowanymi przez organy m. st. Warszawy oraz jednostki organizacyjne m. st. Warszawy, związanymi z przeniesieniem Bazarku na Dołku na teren pętli autobusowej Natolin Północny, a także likwidacji samej pętli. O przeniesienie bazarku w miejsce pętli autobusowej zabiega ursynowski radny Platformy Obywatelskiej Piotr Karczewski, więcej >>>

Dodatkowe przejście dla pieszych przez Puławską – podpisz petycję!

Puławska-Pileckiego-Poleczki

Rozpoczęliśmy zbiórkę pod petycją do prezydent Warszawy w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych wraz z drogą rowerową po stronie północnej skrzyżowania ul. Puławskiej z ulicami Pileckiego i Poleczki. Codziennie w tym miejscu piesi pokonują trasę przez 5 przejść dla pieszych trasę o długości 380 metrów, aby w ciągu 5-6 minut przejść z jednego przystanku na drugi. Postulujmy drobna zmianę, dzięki której trasa więcej >>>

Naruszono procedury przy próbie dzierżawy pętli autobusowej na bazarek

Pętla autobusowa ZTM przy ul. Płaskowickiej

4 sierpnia br., podczas spotkania z wiceprezydent Warszawy Renatą Kaznowską złożyliśmy skargę na działanie ZTM w zakresie próby dzierżawy terenu pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej na inne cele niż komunikacyjne i wezwaliśmy do usunięcia naruszeń prawa i podjęcia działań nadzorczych. Niedawno otrzymaliśmy wyjaśnienia, w których wiceprezydent wyjaśnia, iż faktycznie zostały naruszone procedury dzierżawy nieruchomości, a ZTM wystąpił z wnioskiem o wygaszenie ww. więcej >>>

Nowa lokalizacja dla Bazarku na Dołku: zapraszamy zastępcę prezydent Warszawy na wizję lokalną

Pętla ZTM przy ul. Płaskowickiej

28 września br. podjęliśmy kolejną próbę przekonania władz Warszawy o odstąpieniu od forsowania przeniesienia prywatnego „Bazarku na Dołku” w miejsce pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej. Wystosowaliśmy pismo do Renaty Kaznowskiej, zastępcy prezydent Warszawy, z prośbą o podjęcie pilnych działań w celu znalezienia innej lokalizacji dla targowiska. Przypomnieliśmy również o konflikcie interesów radnego PO i kontrowersjach, jakie budzi próba przejęcia terenu więcej >>>