Budżet Obywatelski 2020: 16 projektów Otwartego Ursynowa

Budżet Obywatelski 2020

W tym roku warszawiacy i warszawianki zgłosili do budżetu obywatelskiego 2166 projektów, w tym 1967 projektów dzielnicowych oraz 199 ogólnomiejskie. Najwięcej pomysłów dzielnicowych dotyczy Ursynowa – 208. Na drugim miejscu jest Praga-Południe – 178, na trzecim Białołęka 169. Osoby związane ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów zgłosiły 16 projektów dzielnicowych (jako autorzy oraz współautorzy).

Projekty osób związanych z Otwartym Ursynowem

Wybudujmy pas czasowego postoju wzdłuż ul. Kłobuckiej (Paweł Nowocień – współautor)

Przedszkolaki z Ursynowa sadzą drzewa (Piotr Skubiszewski)

Doświetlenie przejść dla pieszych na Ursynowie (Piotr Gąsowski)

Doświetlenie lampami Led skrzyżowań o ruchu okrężnym na Ursynowie (Piotr Gąsowski)

Nowy park i plac zabaw – miejsce odpoczynku wśród zieleni przy Ursynowskim Centrum Kultury i ratuszu (Piotr Gąsowski)

Stwórzmy park z boiskiem i placem zabaw dla mieszkańców Kłobuckiej (Paweł Nowocień)

Zsadźmy drzewa i krzewy wzdłuż Kłobuckiej (Paweł Nowocień)

Zróbmy wreszcie odwodnienie Kłobuckiej (Paweł Nowocień)

Podświetlany napis URSYNÓW przed budynkiem Ursynowskiego Centrum Kultury przy ul. Gandhi (Olivier Dominiak)

Niedzielne Targi Zdrowej Żywności na parkingu przy Ratuszu Dzielnicy (wiosna-lato-jesień) (Krzysztof Schnitzer, Cezary Holdenmajer)

Ursynów chce nowych miejsc do parkowania rowerów (Cezary Holdenmajer)

Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa (Piotr Ciara)

Gry podwórkowe (Sławomir Boksz)

Kwietna łąka na Olkówku (Sławomir Boksz)

Zielone skwery na Ursynowie (Paweł Lenarczyk, Paweł Nowocień)

Murale metra – pociąg do sztuki (kontynuacja) (Paweł Lenarczyk)

Co dalej ze zgłoszonymi projektami?

Do 8 sierpnia trwa etap oceny zgłoszonych projektów. Pracownicy urzędu sprawdzają, czy projekty zostały zgłoszone prawidłowo. Ocena formalna polega m.in. na sprawdzeniu czy do projektu dołączona została lista poparcia z odpowiednią liczbą podpisów mieszkańców, czy zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje itd. Jeżeli formularz zgłoszeniowy wymaga uzupełnienia, autorzy projektów mogą dostarczyć brakujące informacje lub dokumenty.

Projekty, które zostaną ocenione pozytywnie na etapie oceny formalnej trafią do właściwych merytorycznie komórek – wydziałów w dzielnicach, jednostek lub biur m.st. Warszawy. Pracownicy merytoryczni sprawdzą projekty pod kątem możliwości ich realizacji (ocenią m.in. zgodność z przepisami prawa, możliwość realizacji w ciągu jednego roku itd.) Ocena merytoryczna zakończy się 8 sierpnia.

Głosowanie odbędzie się we wrześniu. Mieszkańcy wybiorą, które z projektów poddanych pod głosowanie zostaną zrealizowane. W przyszłym roku na realizację pomysłów mieszkańców z budżetu obywatelskiego m.st. Warszawa przeznaczy ponad 83 mln zł.