Okręgi wyborcze – sprawdź, gdzie głosujesz

Podział Ursynowa na okręgi wyborcze

 • w każdym okręgu mieszkańcy wybierają 5 radnych Dzielnicy Ursynów – każdy wyborca na karcie wszystkich kandydatów do Rady Dzielnicy może zaznaczyć 1 kandydata

 • w którym okręgu głosujesz? – sprawdź na poniższej mapie:
  • kolor – okręg nr 1
  • kolor – okręg nr 2
  • kolor – okręg nr 3
  • kolor – okręg nr 4
  • kolor – okręg nr 5
 • poznaj kandydatów Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów w poszczególnych okręgach
 • sprawdź adres obwodowej komisji wyborczej, w której oddasz głos