Skubiszewski: Filtry przy tunelu są niezbędne – odpowiedź z ministerstwa

W czerwcu ubiegłego roku z inicjatywy stowarzyszenia Otwarty Ursynów dziewięć organizacji społeczno-politycznych działające na Ursynowie oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów zawarły Pakt na rzecz filtrów POW. Sygnatariusze Paktu domagali się zamontowania filtrów oczyszczających powietrze na wyrzutniach spalin z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy (POW).  Treść Paktu została wysłana do Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka.

Długo nie otrzymywaliśmy odpowiedzi w tej sprawie. Dlatego też wysłałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej skierowany do Ministerstwa Infrastruktury i otrzymałem odpowiedź, że wniosek sygnatariuszy paktu został rozpatrzony pozytywnie.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że Ministerstwo Infrastruktury udzieliło nam takiej odpowiedzi:

Ministerstwo Infrastruktury uznało, że montaż filtrów w ramach realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy będzie niezbędny. W resorcie infrastruktury odbyły się rozmowy na ten temat, które przekonały Ministerstwo do racji mieszkańców Ursynowa, z uwagi na kontekst społeczny. 

Analiza, która będzie przeprowadzona w krótkim czasie po oddaniu trasy do ruchu wykaże, jakiego rodzaju wykonanie i montaż filtrów będzie niezbędny. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadzi analizę niezwłocznie po uruchomieniu drogi, nie oczekując na pierwotnie wskazany w decyzji środowiskowej roczny termin jej wykonania.

Jak widać wspólne działania naszych organizacji, a przede wszystkim ogromne wsparcie mieszkańców, przybliżają nas do celu, jakim jest czyste powietrze i zabezpieczenie interesów mieszkańców poprzez zainstalowanie filtrów. Wcześniej instalacja filtrów stała pod znakiem zapytania, a dziś mamy potwierdzenie, że tunel zostanie w nie wyposażony. Oczywiście chciałoby się, aby filtry zostały zainstalowane w czasie trwającej budowy tunelu, a nie po oddaniu drogi do użytkowania, ale nawet ta odpowiedź z ministerstwa to postęp w tej sprawie i chyba pierwsza od 2013 r. taka jednoznaczna deklaracja złożona na piśmie.

Z naszej strony będziemy dalej monitorowali tę sytuację, podejmowali działania na rzecz filtrów, bo przecież wszyscy pamiętamy, że w 2013 r. także obiecano filtry, a później zmieniono zdanie. Wydaje się jednak, że jednoznaczne zdanie mieszkańców, a także porozumienie wszystkich środowisk politycznych, to poważne argumenty, które nie mogą zostać zlekceważone przez ministerstwo.

Piotr Skubiszewski

Radny Dzielnicy Ursynów

Otwarty Ursynów