PETYCJA: Dostosujmy godziny pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów do potrzeb mieszkańców

PETYCJA: Dostosujmy godziny pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów do potrzeb mieszkańców

Zapraszamy do podpisywania petycji w sprawie dostosowania godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów do oczekiwań mieszkańców. Dyskusje na lokalnej grupie dowodzą, że obecne godziny obsługi w dzielnicowym ratuszu dla sporej części mieszkańców nie są dogodne. Dlatego apelujemy do Prezydent Warszawy o podjęcie działań, które spełnią oczekiwania osób korzystających z usług Urzędu Dzielnicy.

Podpisz petycję internetowo

Petycję we wersji papierowej będzie można podpisać podczas spotkań z udziałem przedstawiciel stowarzyszenia Otwarty Ursynów.  

Temat zmian godzin pracy Urzędu poruszał Piotr Skubiszewski w komentarzu Chcemy wydłużenia godzin pracy urzędu.

Treść petycji

Szanowna Pani Prezydent,

zwracamy się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, tak aby lepiej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

Jako mieszkańcy Dzielnicy Ursynów, uważamy, iż obecna siatka godzinowa pracy Urzędu m.st. Warszawy (w tym oczywiście Urzędu Dzielnicy Ursynów) nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Urząd pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00, jedynie w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 18.00 dodatkowe dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, kasy Wydziału Budżetowo-Księgowego, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Dla wielu osób takie godziny otwarcia Urzędu skutkują brakiem możliwości załatwienia niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w pracy. 

Urząd powinien przede wszystkim koncentrować się na potrzebach mieszkańców i elastycznie się do nich dostosowywać – zgodnie z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu. Godziny otwarcia powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do późniejszych godzin, na przykład do 17.00, czy 18.00. Mimo, iż zaliczamy się do zwolenników rozwiązań, które umożliwiają załatwianie jak największej liczby spraw przez Internet, to zdajemy sobie sprawę, iż nie da się wszystkiego załatwić tą drogą. Dodatkowo, należy mieć na względzie, iż duża część społeczeństwa, wybiera jednak osobistą wizytę w Urzędzie. Zwracamy ponadto uwagę, iż w Warszawie wskazać już można przykład rozwiązania bardziej przyjaznego dla mieszkańców. Mowa tu o Urzędzie Dzielnicy Białołęka, który pilotażowo czynny jest w poniedziałki i czwartki do czwartku w godzinach 8:00 – 19:00, zaś w pozostałe dni tygodnia, w godzinach 8:00 – 16:00.

Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy o podjęcie działań mających na celu zmianę godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów. Takie działania należy oczywiście poprzedzić analizami oraz konsultacjami społecznymi, tak, aby jak najlepiej zdefiniować potrzeby społeczne i wybrać najlepszy z możliwych wariantów dostosowania siatki godzinowej otwarcia Urzędu do oczekiwań mieszkańców, respektując oczywiście regulacje zawarte w kodeksie pracy, którymi objęci są pracownicy Urzędu. Jesteśmy przekonani, że wydłużenie godzin jego otwarcia przynajmniej w część dni tygodnia stanowiłaby duże ułatwienie dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe i spotkałaby się z bardzo pozytywnym przyjęciem mieszkańców naszej Dzielnicy.

Liczymy na przychylne potraktowanie naszej prośby.