Budżet Obywatelski na 2021 rok – projekty składamy tylko do 21 stycznia

Maraton Pisania Projektów, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Do 21 stycznia można składać projekty do Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok. W ramach 7. edycji warszawiacy zdecydują o przeznaczeniu 83 111 363 zł, w tym na Ursynowie 4 986 682 zł. Tak jak w poprzedniej edycji, można składać projektu dzielnicowe oraz ogólnomiejskie. Pomoc w ich przygotowaniu będzie można uzyskać podczas Maratonów Pisania Projektów, które odbędą się w ursynowskim ratuszu 11 i 18 stycznia. 

Budżet obywatelski to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu wydzielonej części budżetu miasta zgłaszając pomysły i głosując na nie. Dzięki temu mają realny wpływ na najbliższe otoczenie. Na Ursynowie dzięki zwycięskim projektom mieszkańców udało się zrealizować wiele interesujących pomysłów, m.in.: powstał ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych, doświetlone zostały praktycznie wszystkie przejścia dla pieszych na drogach zarządzanych przez Dzielnicę Ursynów, wybudowano dojście od ul. Kłobuckiej do stacji PKP Okęcie, powstały murale przy wejściach do stacji metra oraz na wielu blokach mieszkalnych, zagospodarowano skwer przy studni oligoceńskiej przy ul. Puławskiej, wybudowano siłownie plenerowe i wiele innych. Zrealizowano również ciekawe projekty „miękkie”: przeprowadzono kurs pierwszej pomocy dla kilkuset osób, przy ratuszu odbywały się targi zdrowej żywności oraz garażowa, zrealizowano różne projekty rekreacyjne dla mieszkańców.

Przeczytaj więcej o Budżecie Obywatelskim na Ursynowie:

BO 2020: Pięć projektów Otwartego Ursynowa wybranych do realizacji

Budżet Obywatelski 2020: 16 projektów Otwartego Ursynowa

Bezpieczniejsze przejścia dla pieszych. Trwa realizacja naszych projektów z budżetu partycypacyjnego

 

Najważniejsze informacje o BO 2021

Projekty można zgłaszać wypełniając przeznaczone do tego formularze na dwa sposoby:

Pomysły można zgłaszać od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.

Kwoty przeznaczone na projekty:
– ursynowskie – 4 986 682 zł (limit na projekt 997 336,40 zł)
– ogólnomiejskie – 24 933 409 zł (limit na projekt 4 986 681,80 zł)

Wymagana liczba podpisów:
– projekt dzielnicowy musi mieć min. 20 podpisów mieszkańców danej dzielnicy
– projekt ogólnomiejski musi mieć min. 40 podpisów mieszkańców Warszawy

Projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy i być zgodny z przyjętymi strategiami i programami

Należy wskazać lokalizację pomysłu i oszacować koszt realizacji, który w połączeniu z kosztami eksploatacji ponoszonymi w roku jego wykonania i kosztami oznakowania nie przekroczy 20% puli środków finansowych.

Każdy projekt musi spełnić warunek ogólnodostępności (jedna definicja dla całej Warszawy) czyli:
– bezpłatne korzystanie z projektu
– minimalną dostępność projektu 25 godzin tygodniowo pomiędzy godz. 06.00 – 22.00 z uwzględnieniem sobót i niedziel (dot. projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu)
– wyraźnie wskazane zasady informowania o terminie, sposobie i zasadach rekrutacji, gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców
Oznacza to, że z pomysłu będą mogli korzystać wszyscy. Mogą zostać negatywnie zweryfikowane te projekty, które np. będą skierowane tylko do wąskiej grupy odbiorców lub zlokalizowane na zamkniętym terenie.

Nie można wskazywać wykonawcy ani sposobu jego wyboru.

Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku – musi być możliwy do wykonania do końca grudnia 2021 r.

Pomysły można zgłaszać tylko na nieruchomościach zlokalizowanych na terenach, do których m.st. Warszawy posiada tytuł prawny (nie mogą to być np. tereny spółdzielni mieszkaniowych)

Na projekty będziemy głosować od 15 do 30 czerwca 2020 r.

Zwycięskie projekty (które poznamy 16 lipca 2020 r.) będą realizowane w 2021 roku.

 

Maratony Pisania Projektów na Ursynowie: 11 i 18 stycznia

11 i 18 stycznia (sobota) w godz. 12.00 – 15.30 w Ratuszu Dzielnicy Ursynów przy al. KEN 61 (V piętro sala 523) odbędą się Maratony Pisania Projektów. Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli uzyskać pomoc w prawidłowym przygotowaniu projektów. Pomocy udzielą m.in. urzędnicy z poszczególnych wydziałów, zaangażowanych w późniejszą realizację projektów.

Maraton Pisania Projektów, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy