Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Wokalnej? – można składać wnioski

Jaki plan miejscowy dla rejonu ulicy Wokalnej? - można składać wnioski

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy prowadzi konsultacje społeczne i zbiera wnioski do projektu planu miejscowego dla rejonu ulicy Wokalnej. Plan miejscowy określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. Jak złożyć formalny wniosek do planu? Konsultacje trwają od 16 września do 9 października 2019 r.  Źródło: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

Lenarczyk: Plac Wielkiej Przygody uratowany

Plac Wielkiej Przygody

W zeszłym tygodniu Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części os. Stokłosy część B. Uchwalenie tego planu przesądza o przeznaczeniu Placu Wielkiej Przygody pod tereny zieleni i rekreacji, a działkę po dawnej Pizzerii VaBene (Jastrzębowskiego 3) chroni przed monstrualną dominantą, która pojawiała się na wcześniejszych etapach prac nad planem. Cieszę się, że pierwsza część osiedla Stokłosy ograniczona ulicami Beli Bartoka, więcej >>>

Lenarczyk: Plac Wielkiej Przygody zagrożony?

Plac Wielkiej Przygody

13 marca odbyła się sesja Rada Dzielnicy, na której mieszkańcy, radni mieli zapoznać się z opinią prawną na temat zasadności podziału miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy na część od Doliny Służewieckiej do Beli Bartoka (część A) oraz od Beli Bartoka do Jastrzębowskiego (część B). Na sesji zostali zaproszeni przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP). Na sesji więcej >>>

Plan dla północnej części osiedla Stokłosy

18 sierpnia br. został wyłożony do publicznego wglądu długo oczekiwany  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. Plan ten przesądzi m.in. co dalej z Placem Wielkiej Przygody, Jastrzębowskiego 3, czy zdecyduje o obsłudze komunikacyjnej przez osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny i Elegijnej. Na tę chwilę w projekcie planu Plac Wielkiej Przygody jest terenem zieleni urządzonej i usług więcej >>>

Udane spotkanie grupy KAZURY

Spotkanie z mieszkańcami ul. Kazury, Wyżyny

10 maja stowarzyszenie Otwarty Ursynów zorganizowało kolejne spotkanie robocze grupy sąsiedzkiej. Po Kabatach i Jarach przyszedł czas na ul. Kazury. Przez ponad dwie godziny rozmawialiśmy wraz z mieszkańcami o problemach tej części dzielnicy. A jest ich niemało.W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób. Mieszkańcy byli zainteresowani przede wszystkim kwestią budowy ul. Belgradzkiej-bis i jej ewentualnego połączenia z ul. Pileckiego. Skrytykowali władze więcej >>>

Na Imielinie potrzebny jest plan zagospodarowania przestrzennego

Czy powstanie wreszcie plan zagospodarowania przestrzennego dla Imielina Północnego? 3 kwietnia radny Paweł Lenarczyk (Otwarty Ursynów) zwrócił się do dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego o przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.  Mimo kilku uchwał Rady Dzielnicy Ursynów w tej sprawie w poprzednich latach, władze Warszawy dotychczas nie przystąpiły do sporządzenia planu. Jest on niezbędny, by zapobiec zabudowie terenów zielonych. więcej >>>

Skubiszewski: Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Natolin z lotu ptaka

Na początku lutego br. odbyło się spotkanie dotyczące planowania przestrzennego. Zostało one zorganizowane przez Forum Obywateli Ursynowa. W spotkaniu wzięli udział zainteresowani mieszkańcy oraz przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (dalej: „Biuro”). Planowanie przestrzenne to skompilowana materia i skomplikowane procedury, więc nie sposób omówić wszystkie zagadnienia na ten temat w takim krótkim czasie. Niemniej jednak dyskusja była ciekawa. Przedstawiciele Biura więcej >>>