Petycja ws. odtworzenia fontanny pod Kopą Cwila została złożona

Fontanna pod Kopą Cwila

2 listopada 2017 r. stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło do burmistrza Ursynowa petycję w sprawie odnowienia fontanny i zbiornika wodnego w Parku im. Romana Kozłowskiego. Petycja została poparta przez około 500 osób. Podpisy były zbierane tradycyjnie na kartach poparcia i elektronicznie. Zgodnie z prawem petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Do tej pory byliśmy przekonani, iż teren, na którym znajduje się niecka fontanny objęty był roszczeniami, ale z ostatniej odpowiedzi Biura Spraw Dekretowych na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wynika, iż akurat obszar, na którym znajduje się fontanna nie jest objęty roszczeniami. – Ostatnie informacje z ratusza potwierdzają, iż odbudowa fontanny pod Kopą Cwila nie jest bez szansy. Zarówno brak roszczeń, a także mała ustawa reprywatyzacyjna, istniejący miejscowy plan, to narzędzia, które powinny zostać wykorzystane do stworzenia parku im. Kozłowskiego pod Kopą Cwila zawierającego fontannę – mówi Piotr Skubiszewski, przewodniczącego Otwartego Ursynowa. – Teren pod kopą powinien zostać jak najszybciej zagospodarowany i liczymy na dobrą wolę burmistrza, gdyż w odpowiedzi na interpelację Pawła Lenarczyka z lipca br. przyznał on, iż jest zwolennikiem tej inicjatywy – dodaje Dariusz Strojewski, członek stowarzyszenia i mieszkaniec okolic Parku im. Kozłowskiego.

W czasie zbierania podpisów większość mieszkańców wskazywała, że fontanny i oczka wodne są potrzebne na Ursynowie, gdyż dają wytchnie w upalne, letnie dni. Są również świetnym miejscem zabaw dla dzieci. Podczas rozmów mieszkańcy podkreślali, że chcieliby aby fontanna była częścią parku im. Romana Kozłowskiego, który nigdy nie został dokończony. Park miał powstać w latach 2006-2010, ale roszczenia uniemożliwiły jego budowę.

Petycje można nadal podpisywać w formie internetowej.