Skubiszewski: Chcemy wydłużenia godzin pracy urzędu

Jako Otwarty Ursynów, uważamy, iż obecna siatka godzinowa pracy Urzędu m.st. Warszawy (w tym oczywiście Urzędu Dzielnicy Ursynów) nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców, dlatego chcemy wydłużenia godzin pracy urzędu.

Urząd dziś pracuje w godzinach od 8.00 do 16.00,  jedynie w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 18.00 dodatkowe dyżury pełnią: Wydział Obsługi Mieszkańców, Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, kasy Wydziału Budżetowo-Księgowego, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.

Dla wielu osób takie godziny otwarcia Urzędu skutkują brakiem możliwości załatwienia niezbędnych spraw, bez wzięcia wolnego dnia w pracy. Przykładem rozwiązania bardziej przyjaznego dla mieszkańców są np. godziny otwarcia urzędu miejskiego w Londynie, który czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:30 – 18:00, zaś w piątki od 8:30 do 17:30.

Naszym zdaniem, urząd powinien przede wszystkim koncentrować się na potrzebach mieszkańców i elastycznie się do nich dostosowywać – zgodnie z zasadą, iż urząd jest dla mieszkańca, a nie mieszkaniec dla urzędu (pisaliśmy o tym w styczniu 2017 r. w deklaracji ramowej „Przyjazny Ursynów”). Godziny otwarcia powinny umożliwiać załatwianie spraw z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców pracujących do późniejszych godzin, na przykład do 17.00, czy 18.00.  Mimo, iż jestem zwolennikiem rozwiązań, które umożliwiają  załatwianie jak największej liczby spraw przez Internet, to zdaje sobie sprawę, iż nie da się wszystkiego załatwić tą drogą. Dodatkowo, należy mieć na względzie, iż duża część społeczeństwa, wybiera jednak osobistą wizytę w Urzędzie.

Biorąc powyższe pod uwagę, zwróciliśmy się z prośbą do zarządu dzielnicy (interpelacja Pawła Lenarczyka) o podjęcie działań mających na celu wydłużenie godzin pracy Urzędu Dzielnicy Ursynów, tak aby lepiej odpowiadały potrzebom mieszkańców. Takie działania oczywiście powinny zostać poprzedzone analizami oraz konsultacjami społecznymi, tak, aby jak najlepiej zdefiniować potrzeby społeczne i wybrać najlepszy z możliwych wariantów dostosowania siatki godzinowej otwarcia Urzędu do oczekiwań mieszkańców.

Ze swojej strony, także będziemy podejmowali kolejne działania, których celem będzie przekonanie władz m.st. Warszawy do wprowadzenia postulowanych zmian. Jeżeli nie zostaną one wprowadzone, to taki postulat wydłużenia godzin pracy Urzędu będzie jednym z punktów programu stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Piotr Skubiszewski

Przewodniczący

Otwarty  Ursynów

 

Poniżej przedstawiam tabelę zawierającą propozycje godzin pracy urzędu  wysunięte przez mieszkańców w trakcie dyskusji w mediach społecznościowych.

Jeden dzień – od 11 do 19
Dwa dni – od 11 do 19
Urząd powinien być czynny w różnych godzinach. Np w poniedziałek 8-16, wtorek 10-18
Godziny powinny być dłuższe, lub zmienione np. od 6:00, lub do 19:00
6-14
Powinny być co najmniej dwa dni, gdy urząd jest czynny np. w godz. 10-18 lub nawet 12-20.
8-20
2 razy w tygodniu od 12 do 20
Raz w tygodniu do 19
Poniedziałek, środa, piątek – 8-16, wtorek, czwartek 12 -20
1 sobota raz w miesiącu pracująca, w zamian roboczy 1 poniedziałek

Z przebiegiem tej dyskusji można zapoznać się m.in. pod następującymi linkami:

Czy spotkaliście się z taką sytuacją, że chcieliście załatwić sprawę w miejskim urzędzie, ale aby to zrobić musieliście…

Opublikowany przez Otwarty Ursynów 11 stycznia 2018

https://www.facebook.com/groups/814048965328805/permalink/1826890527377972