Co zrobić, aby budowa POW nie zakorkowała Ursynowa?

Trwa budowa POW (Południowej Obwodnicy Warszawy) na odcinku przebiegającym przez Ursynów. Jest to największa, a zarazem najbardziej uciążliwa inwestycja realizowana na terenie naszej dzielnicy od czasu budowy I linii metra. Takie przedsięwzięcie już powoduje wiele utrudnień dla mieszkańców. A to dopiero początek.

Petycja „Darmowy bilet dla Ursynowa”

Podczas realizacji inwestycji dzielnica Ursynów zostanie przedzielona na dwie części, co będzie mieć negatywny wpływ na możliwość przemieszczania się samochodem. Dlatego uważamy, że w tym czasie władze miasta i dzielnicy muszą zwiększyć aktywność w przekonywaniu mieszkańców do wybierania innych, mniej uciążliwych dla miasta środków transportu.

Przede wszystkim należy wspierać korzystanie z komunikacji miejskiej. Przesiadka z samochodów do transportu publicznego może znacznie przyczynić się do zmniejszenia ewentualnego zakorkowania Ursynowa.

PODPISZ PETYCJĘ ON-LINE

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Otwarty Ursynów proponuje wdrożenie następujących działań, których celem będzie zminimalizowanie części negatywnych skutków ubocznych spowodowanych przez budowę Południowej Obwodnicy Warszawy:

  • darmowy bilet POW: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla mieszkańców Ursynowa w okresie, gdy będzie trwała budowa POW. Uważamy, iż taka decyzja zachęci wielu mieszkańców do rezygnacji z codziennego korzystania z samochodu na rzecz komunikacji zbiorowej, co przyczyni się do zmniejszenia negatywnych skutków budowy obwodnicy, tj. do zmniejszenia korków.
  • autobus na linii Konstancin-Jeziorna – stacja metra Kabaty: zagwarantowanie połączenia autobusowego na linii Konstancin-Jeziorna-Wilanów – stacja metra Kabaty od pierwszego dnia oddania do użytku ciągu ulic Nowokabacka-Rosnowskiego. Otwarcie ulicy Nowokabackiej/Rosnowskiego przyczyni się do wprowadzenia dodatkowego strumienia samochodów z kierunku Konstancin-Jeziorna. Ustanowienie linii autobusowej do stacji metra Kabaty zachęci cześć osób do korzystania z transportu publicznego, co będzie mieć wpływ na zmniejszenie ruchu samochodowego wjeżdżającego do Warszawy i na Ursynów.
  • P+R na Kabatach: wybudowanie publicznego parkingu typu P+R przy stacji metra Kabaty. Budowa ciągu ulic Nowokabacka-Rosnowskiego spowoduje wzrost liczby pojazdów z kierunku Konstancin-Jeziorna; dlatego też tej inwestycji powinno towarzyszyć stworzenie odpowiednich warunków dla osób chcących kontynuować drogę do centrum miasta komunikacją zbiorową – ponownie alternatywa dla samochodu. Tego typu parking powinien odciążyć okoliczne parkingi, a także powinien mieć pozytywny wpływ na zmniejszenie ilości samochodów na ursynowskich ulicach.
  • kampania informacyjno-edukacyjna, „ulotka w każdej skrzynce pocztowej”: przeprowadzenie należytej kampanii informującej mieszkańców o budowie Południowej Obwodnicy Warszawy, w tym poinformowanie ich o możliwościach korzystania z komunikacji miejskiej i o korzyściach jakie ona daje względem samochodu. Mieszkańcy powinni być świadomi jakie czekają ich niedogodności związane z realizacją tej inwestycji. Dobra polityka informacyjna pozwoli na lepsze przygotowanie się na nie.

PODPISZ PETYCJĘ ON-LINE