Wyjaśniamy! Dlaczego plan dla osiedli Imielina i Na Skraju jest tak ważny? [filmy]

Wyjaśniamy! Dlaczego plan dla osiedli Imielina i Na Skraju jest tak ważny? [filmy]

Zapraszamy do obejrzenia serii pięciu krótkich filmów, w których Piotr Skubiszewski (radny Dzielnicy Ursynów i wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów) wyjaśnia, dlaczego powinno się uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedli Imielina i Na Skraju. Polecamy również lekturę wywiadu z Piotrem Skubiszewskim, w którym precyzyjnie rozwiewa wszystkie wątpliwości i mity podnoszone przez przeciwników tego planu.

Wybory 2018. Powstała bezpartyjna Koalicja Mieszkańców na Ursynowie

Koalicja Mieszkańców IMU + OU + Nasz Ursynów

Porozumienie lokalnych stowarzyszeń na Ursynowie stało się faktem. Jako bezpartyjni aktywiści i samorządowcy z Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, Otwartego Ursynowa i Naszego Ursynowa wspólnie zarejestrowaliśmy komitet wyborczy pn. Koalicja Mieszkańców IMU + OU + Nasz Ursynów.  W październikowych wyborach samorządowych chcemy dać mieszkańcom naszej dzielnicy alternatywę względem partii politycznych, które skupiają się wyłącznie na konfliktach ogólnopolskich, traktując samorząd jak kolejny „łup” w więcej >>>

Propozycje zmian ustrojowych dla Warszawy

Propozycje zmian ustrojowych dla dzielnic

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło do przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP pismo z propozycjami zmian ustrojowych dla m.st. Warszawy. Propozycje zostały przygotowane przez prof. Lecha Królikowskiego (varsavianista, pierwszy burmistrz gminy Mokotów oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów w latach 2010-2014) oraz członków stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Zaproponowane zmiany, to minimum korekt ustrojowych, jakie powinno być wprowadzone do ustawy gminnej więcej >>>

Zmiana nazw ulic bez konsultacji społecznych narusza interes mieszkańców

Ursynów

14 listopada br. stowarzyszenie Otwarty Ursynów wystosowało pismo do władz Warszawy oraz 4 ursynowskich spółdzielni mieszkaniowych ws. dokonanych przez wojewodę mazowieckiego zmian nazw 4 ulic na Ursynowie: Kulczyńskiego, Służby Polsce, Wasilkowskiego oraz Związku Walki Młodych. W piśmie podnosimy, że zmiana nazw ulic bez konsultacji społecznych narusza interes mieszkańców tych ulic oraz jest sprzeczna z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. W załączeniu treść więcej >>>

Otwarty Ursynów: projekt uchwały krajobrazowej do poprawki

Warszawa

Od 5 czerwca do 14 lipca Urząd m.st. Warszawy konsultował projekt uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować przestrzeń naszego miasta. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło uwagi do projektu dokumentu (pełna nazwa: uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń). Warszawska uchwała krajobrazowa będzie regulować kwestie dotyczące reklam, szyldów, małej architektury oraz ogrodzeń. Otwarty Ursynów zgłosił więcej >>>

Lenarczyk: Obronimy ul. ZWM

ulica ZWM

Po konsultacjach zorganizowanych przez miasto jestem coraz bardziej spokojny o dalsze losy nazwy ursynowskiej ulicy Związku Walki Młodych na Stokłosach. Moim zdaniem, są małe szanse, aby ta nazwa ul. ZWM została zmieniona. Na tych konsultacjach padły dwie ważne deklaracje. Pierwsza – z ust radnych Warszawy, którzy zadeklarowali, że są przeciwni zmianom nazw ursynowskich ulic. Jest to ważna deklaracja, bo to więcej >>>

Lenarczyk: ZWM i Ciszewskiego – konsultacje ws. zmiany nazw ulic

ulica ZWM

W poniedziałek, 26 czerwca, o godz. 18.00 w Domu Kultury Stokłosy przy ul. Lachmana 5 odbędą się konsultacje społeczne organizowane przez miasto w sprawie zmiany nazw ursynowskich ulic: ZWM i Ciszewskiego. Miasto chce poznać opinię mieszkańców. Jest to ten czas kiedy możemy, kolejny raz wyrazić naszą opinię. Powinniśmy się pojawić na tych konsultacjach jak najliczniej i obronić te nazwy i więcej >>>

Lenarczyk: Powraca zmiana nazw ulic ZWM i Ciszewskiego

ulica ZWM

Zmiana nazwy ul. Związku Walki Młodych i ul. Ciszewskiego znowu powraca za sprawą radnych Warszawy. Radni postanowili, że wytypują z listy 30 nazw, o których mówiło się, że mogą podlegać pod tzw. ustawę dekomunizacyjną, oraz 13 nazw ulic, które zostaną poddane konsultacjom społecznym. Od tych konsultacji zależy, czy Rada Warszawy podejmie dalsze dziania zmierzające do zmiany nazwy patronów warszawskich ulic, więcej >>>

Dominiak: Czy ursynowscy radni PO staną po stronie państwa prawa?

Bazarek na Dołku

Zapewne większość czytelników nie słyszała o Małgorzacie Załęckiej (radni PO z Ursynowa pewnie też nie słyszeli), która w latach 2006-2009 pełniła mandat radnej m.st. Warszawy. Choć radna Załęcka nie była wybrana z Ursynowa to warto przypomnieć jej samorządowa przygodę w kontekście obecnych problemów radnego Ursynowa Piotra Karczewskiego, któremu mandat chce wygasić wojewoda. Małgorzata Załęcka uzyskała mandat radnej Warszawy z list więcej >>>

Ławrynowicz: Zielony Ursynów już nie taki zielony? – komentarz do zmian w ustawie o ochronie przyrody

Zieleń i drzewa

Z dniem 1 stycznia 2017 roku w życie weszła nowelizacja ustawy o ochronie przyrody potocznie zwana „Ustawą Szyszki” (prof. Jan Szyszko jest obecnie Ministrem Środowiska). Ustawa ta budzi wiele kontrowersji, niektórzy wręcz przewidują prawdziwy kataklizm. Czy jest się czego bać? Z punktu widzenia miasta najważniejszym zapisem umożliwiającym ochronę i kontrolę drzewostanu na jego terenie, jest art. 83 ustawy z dnia więcej >>>