Otwarty Ursynów

Zebranie założycielskie

Zależy nam na tym, aby nasza dzielnica była przyjaznym miejscem do życia i rozwijała się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku, przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego oraz zwiększaniu partycypacji mieszkańców Ursynowa w życiu społecznym, publicznym i politycznym.

Ponad 150-tysięczny Ursynów to średniej wielkości miasto w Polsce. „Miasto”, które od samego początku powstawało przy dużym zaangażowaniu mieszkańców. To mieszkańcy wspólnie sadzili drzewa, porządkowali najbliższe otoczenie, dbali o swoje osiedla, tworzyli kościoły, po prostu kształtowali ursynowską wspólnotowość. Ursynów zawsze kojarzył się z otwartością i obywatelskością.

W naszej działalności chcemy odwołać się do tych aktywności i stale je wzmacniać. Uważamy, że mieszkańcy  powinni mieć możliwość angażowania się w kształtowanie swojej lokalnej „małej ojczyzny”, a władze samorządowe powinny im to umożliwiać. Bez zaangażowania mieszkańców, choćby kolejne tereny zielone będą zabudowywane, a nie chcemy aby Ursynów był betonową sypialnią.

W naszej działalności chcemy też budować świadomość obywatelską, wzmacniać wspólnotowość, propagować dobre wzorce i wiedzę o zrównoważonym rozwoju.