Petycja online: Ursynów potrzebuje nowego parkingu Parkuj i Jedź

Petycja online: Ursynów potrzebuje nowego parkingu Parkuj i Jedź

Zapraszamy do podpisywania petycji online do władz Warszawy z apelem o budowę parkingu Parkuj i Jedź na obrzeżu Warszawy w celu ograniczenia liczby samochodów zalewających Kabaty i centrum Ursynowa.

Naszym zdaniem taki parking powinien powstać na obrzeżu Warszawy, aby zmniejszyć liczbę samochodów wjeżdżających na Ursynów. Sytuacja, w której osiedlowe parkingi zlokalizowane przy stacjach metra, przede wszystkim na Kabatach, Natolinie, Imielinie i Na Skraju, zajmowane są przez wjeżdżające na Ursynów samochody, jest nie do zaakceptowania.

www.petycjeonline.com/parkandride

– Kabaty to nie parking. Jako mieszkaniec Kabat oczekuję od władz m.st. Warszawy działań, że dostrzegą problem, który występuje na Kabatach. Lokalne parkingi są zajmowane przez samochody z sąsiednich gmin. – podkreśla Cezary Holdenmajer, członek zarządu stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Zebrane pod petycją głosy poparcia przekażemy do Prezydenta M.st. Warszawy, radnych m.st. Warszawy, Komisji Komisja Ładu Przestrzennego w Radzie m.st Warszawy, Komisji Infrastruktury
i Inwestycji w Radzie m.st. Warszawy.

Lokalizacja postulowanego parkingu została uwzględniona w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Pałacowej w części wschodniej B, a radni Otwartego Ursynowa Piotr Skubiszewski i Paweł Lenarczyk – składali w tej sprawie wcześniej interpelacje.

Interpelacja z 07.11.2023

Interpelacja z 19.09.2023

Interpelacja z 10.07.2023

– Ubolewam, że przed i po otwarciu ul. Korbońskiego i ul. Rosnowskiego władze m.st. Warszawy nie zajęły się tematem Parkuj i Jedź. Oczywiste było i jest, że otwarcie tej drogi spowodowało, że na Ursynów od południa wjeżdża większa ilość samochodów. Uważam, że parking Parku i Jedź polepszyłby sytuację parkingową na Kabatach – dodaje Cezary Holdenmajer.

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów oczekuje od władz m.st. Warszawy, że dostrzegą one ten problem i podejmą odpowiednie, zdecydowane działania, aby go rozwiązać.

Jak wygląda poranny ruch na ul. Rosnowskiego przy wjeździe na Ursynów? Sprawdziliśmy to.