Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów

W kadencji 2023-2026 w 15-osobowej Radzie Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zasiada jeden członek stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

(chcesz dowiedzieć się więcej o osobie – kliknij jej zdjęcie)

Krzysztof Schnitzer
Radny Rady Seniorów
Facebook

Czym jest Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów?

  • reprezentuje seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy;
  • podejmuje działania w celu integracji środowiska osób starszych;
  • wzmacnia udział seniorów w życiu społeczności lokalnej Dzielnicy Ursynów.

Jednym z głównych zadań rady będzie pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy.