Jacek Wojciechowicz – popieramy na Prezydenta m.st. Warszawy

Komitet Wyborczy Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy udzielił poparcia Jackowi Wojciechowiczowi.

Więcej o Jacku Wojciechowiczu

Prosimy Państwa o zagłosowanie na Jacka Wojciechowicza w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy.

Jacek Wojciechowicz

Akcja Warszawa