Kandydaci NU+OU – Okręg nr 2

  1. ŻUBER WIGURSKA Klaudia Joanna
  2. LENARCZYK Paweł
  3. MAJDROWICZ Ewa Maria
  4. GUZIAŁ Andrzej
  5. RYCHCIK Piotr
  6. GRODZKA Iwonna Anna
  7. CIARA Piotr Adam

ŻUBER WIGURSKA Klaudia Joanna

Mama trzech synów. Założycielka pierwszego w Warszawie Forum Rad Rodziców [FURR] zrzeszającego Rady Rodziców Ursynowa. Wiceprzewodnicząca Forum, aktywnie działająca na rzecz poprawy jakości pracy ursynowskich szkół i przedszkoli. Przewodnicząca Rady Rodziców SP 303 i Przedszkola 52. Zawodowo przedsiębiorca oraz Prezes Fundacji Małe Misie, zajmującej się dziećmi z dysfunkcjami intelektualnymi. Działaczka społeczna a nie polityk!

 

LENARCZYK Paweł

Ursynowianin od 34 lat. Politolog, prawnik, rzecznik patentowy. Wybrany najlepszym radnym Dzielnicy Ursynów kadencji 2010-2014 przez Ursynow.org.pl. Inicjator wielu ursynowskich inwestycji infrastrukturalnych, zaangażowany w sporządzanie miejscowych planów dla Stokłosów. Autor licznych projektów do Budżetu Partycypacyjnego. Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

 

 

Ewa MajdrowiczMAJDROWICZ Ewa Maria

Społeczniczka. Mieszkanka Ursynowa od 1995 roku. Pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktywnie wspiera działania Społecznego Komitetu Obrony Nazwy ulicy ZWM oraz ochronienia Placu Wielkiej Przygody przed zabudową.

 

 


GUZIAŁ
Andrzej

Warszawiak z urodzenia, mieszkaniec Ursynowa od 1978 r., absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) na Wydziale Handlu Zagranicznego, przez 30 lat polski dyplomata w Kolonii/Bonn, Berlinie, Wiedniu. W latach siedemdziesiątych najmłodszy w Warszawie radny. Ojciec Piotra Guziała b. burmistrza Ursynowa.

 

 

Piotr Rychcik

RYCHCIK Piotr

Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami „Polanowscy” i uzyskał licencję Zarządcy Nieruchomości. Aktualnie prowadzi własną firmę specjalizującą się w kompleksowym zarządzaniu majątkiem. Prywatnie żonaty, ojciec trójki dzieci. Zainteresowania: sport, literatura faktu, polityka, teatr, podróże.

 

 

GRODZKA Iwonna Anna

Mieszkanka Ursynowa od 19 lat. Wcześniej przez 15 lat pracowała w Australii, jako nauczycielka języków obcych w liceum na przed- mieściach Melbourne. Pełniła także funkcję koordynatora do spraw integracji. Po powrocie do kraju pracowała w prywatnych firmach. Obecnie emerytka. Mieszka na Stokłosach. Wspierała działalność Społecznego Komitetu Obrony Nazwy ulicy ZWM. Członkini stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

 

 

CIARA Piotr Adam

Mieszkaniec Ursynowa od 1981 r. Zasiada w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego, w której zabiega o godne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Przez dwie kadencje uczestniczył w pracach zespołów do spraw budżetu partycypacyjnego. Członek zarządu stowarzyszenia Nasz Ursynów. Działa na rzecz ekologicznych porośniętych żywą roślinnością ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż ulicy Puławskiej na wysokości enklaw mieszkalnych SBM Ursynów i SBM „Techniczna”oraz wzdłuż ursynowskiego odcinka Doliny Służewieckiej.