Filtry przy tunelu obwodnicy? Oświadczenie Otwartego Ursynowa

Filtry przy tunelu obwodnicy? Oświadczenie Otwartego Ursynowa

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów wydało oświadczenie w związku z oceną Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącą m.in. braku obligatoryjnego wyposażenia tunelu obwodnicy w filtry.  Naszym zdaniem decyzja RDOŚ jest rozczarowująca dla tysięcy mieszkańców, którzy wyrazili swoje zdanie podczas konsultacji społecznych w tej sprawie. 

Oświadczenie stowarzyszenia Otwarty Ursynów ws. postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dotyczącego m.in. filtrów przy tunelu obwodnicy

1. Stowarzyszenie Otwarty Ursynów z rozczarowaniem przyjęło postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie (RDOŚ) dotyczące budowy Południowej Obwodnicy Warszawy z 20 października 2017 r. Z warunków uzgodnionych przez RDOŚ wynika, iż tunel Południowej Obwodnicy Warszawy pod Ursynowem niestety nie będzie obligatoryjnie wyposażony w filtry powietrza.

2. Inwestor został jedynie zobowiązany do zarezerwowania miejsca na ewentualny montaż urządzeń ochrony powietrza. Konieczność ich instalacji będzie zależała od wyników przeprowadzonej analizy porealizacyjnej, która ma zostać przeprowadzona w ciągu 12 miesięcy od dnia oddania instalacji do użytkowania.

3. Biorąc pod uwagę przede wszystkim ilość wniosków, jakie zostały złożone przez mieszkańców Ursynowa, którzy domagali się instalacji urządzeń oczyszczających powietrze uważamy, iż uzgodnienie RDOŚ jest niesatysfakcjonujące. Dlatego oczekujemy od Wojewody Mazowieckiego, iż przy wydawaniu Zgody na Realizację Inwestycji Drogowej dokona on ponownej analizy zasadności zobowiązania inwestora do instalowania tych urządzeń. Jeżeli jednak Wojewoda Mazowiecki podtrzyma warunki RDOŚ, oczekujemy, iż stanie się on gwarantem rzetelnego przeprowadzenia analizy porealizacyjnej. Oczekujemy, iż badania powietrza będą przeprowadzone w sposób zapewniający opinii publicznej dostęp do metodologii badań i ich wyników. Dodatkowo, powinny one zostać przeprowadzone przez podmiot niezależny od inwestora. Jednocześnie uważamy, iż jakość powietrza w pobliżu wyrzutni spalin powinna zostać objęta monitoringiem w sposób permanentny, a nie tylko w czasie analizy porealizacyjnej.

4. Mimo iż w opinii RDOŚ na etapie eksploatacji inwestycji dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu zostaną dotrzymane, a instalacja filtrów będzie warunkowa, stowarzyszenie Otwarty Ursynów będzie kontynuowało rozpoczęte wcześniej starania o instalację filtrów.

Uważamy, iż naszym obowiązkiem jest dbanie o środowisko naturalne i zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, a przede wszystkim dostępu do czystego powietrza. Jednocześnie wyrażamy głębokie uznanie dla mieszkańców, którzy tak aktywnie zaangażowali się w tę sprawę. Naszym zdaniem nic nie jest jeszcze przesądzone, to od nas – mieszkańców – zależy, czy będziemy w stanie dopilnować tego, co zostało postanowione w uzgodnieniach RDOŚ.

(-) Otwarty Ursynów

Warszawa, 25 października 2017 r.

 

Komentarze członków stowarzyszenia Otwarty Ursynów nt. filtrów przy tunelu obwodnicy:

Krzysztof SchnitzerFiltry na POW na pewno, ale czy to wystarczy?

Piotr SkubiszewskiUrsynowscy radni za filtrami POW

Piotr SkubiszewskiFiltry a obwodnica – bierność koalicji