Konsultacje: chcemy filtrów POW – wniosek Otwartego Ursynowa

Stowarzyszenie
Otwarty Ursynów
Nr KRS: 0000664986

 

Warszawa, 18 sierpnia 2017 r.

 

Pan Zdzisław Sipiera
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła), w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zgłaszamy wniosek, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.

Podkreślamy, iż 13 lutego 2013 r. Komisja Architektury, Budownictwa, Strategii, Rozwoju i Ekologii oraz Komisja Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i Transportu Rady Dzielnicy Ursynów podjęły uchwałę, w której zwróciły się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o uwzględnienie postulatu zainstalowania filtrów na wyrzutniach powietrza na obu krańcach tunelu przebiegającego przez Dzielnicę Ursynów.

11 czerwca 2013 r. Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy potwierdziła uchwałę komisji przyjmując stanowisko z w sprawie uwzględnienia wniosków Rady Dzielnicy Ursynów w Koncepcji Programowej dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy oraz przy jej realizacji. W stanowisku tym zawnioskowano o zainstalowanie filtrów na końcach systemu wentylacyjnego wyrzutni powietrza na obu krańcach tunelu. W odpowiedzi z 12 lipca 2013 r. na ww. stanowisko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odpisała wtedy, iż uwzględni w programie funkcjonalnym dla przyszłego wykonawcy prośbę radnych, poprzez uwzględnienie tego postulatu.

Z uwagi na powyższe oraz w trosce o środowisko naturalne, zapewnienie mieszkańcom Ursynowa godnych warunków do życia, prosimy o uwzględnienie naszego wniosku. Wniosek oprócz poparcia radnych wyrażonych w uchwale i stanowisku, jest także popierany przez sporą część mieszkańców dzielnicy Ursynów.

 

(-) Stowarzyszenie Otwarty Ursynów

 

 

Jeżeli chcesz wysłać wniosek do Wojewody –  Otwarty Ursynów przygotował wzór wniosku

 

Dokumenty:

Wniosek stowarzyszenia Otwarty Ursynów z 18 sierpnia 2017 r. w  PDF

Protokół z posiedzenia połączonych Komisji: Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii oraz Gospodarki, Inwestycji Komunalnych i transportu  z 13 marca 2013 r. 

Stanowisko Rady Dzielnicy Ursynów z 11 czerwca 2013 r.

Protokół z sesji Rady Dzielnicy Ursynów z 11 czerwca 2013 r.

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 12 lipca 2013 r. 

Odpowiedź Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z 1 sierpnia 2017 r.