Chcesz filtrów przy tunelu obwodnicy?

Tylko do 21 sierpnia 2017 r. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i wnioski do projektu budowy POW -mailowo: winfrastruktury@mazowieckie.pl lub osobiście: Wydział Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 639, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-16:00.

Wnioski i uwagi można składać w związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła), w ramach ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zatem jeżeli zależy Państwu na tym, aby np. wyrzutnie spalin przy tunelu obwodnicy zostały wyposażone w urządzenia oczyszczające powietrze/filtry, to jest to najlepszy moment na wyrażenie swojego poglądu i złożenie uwagi/wniosku w ramach przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 Południowej Obwodnicy Warszawy.

Jeżeli nie wiecie Państwo jak napisać taki wniosek, to poniżej zamieszczamy nasz wzór do wykorzystania. Wystarczy skopiować jego treść lub pobrać wersję edytowalną Word, wpisać swoje dane i wysłać wniosek na adres e-mail: winfrastruktury@mazowieckie.pl.

 

Przykład wniosku:

Imię i nazwisko osoby składającej wniosek/uwagę:

Adres:

 

Pan Zdzisław Sipiera

Wojewoda Mazowiecki

 

W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego (WI-II.7820.1.10.2017.MS1) o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” – Zadanie „A” – Budowa drogi ekspresowej S2 – POŁUDNIOWA OBWODNICA WARSZAWY na odcinku od węzła „Puławska” (bez węzła) do węzła „Przyczółkowa” (bez węzła), w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zgłaszamy wniosek, aby na obu wyrzutniach zlokalizowanych przy portalach tunelu zostały zainstalowane urządzenia/filtry oczyszczające powietrze.

 

Data:

Imię i nazwisko:

Wniosek w formie edytowalnej Word