Jaki plan miejscowy dla Natolina? Jest termin na składanie wniosków do planu

Teren zieleni przy ul. Mandarynki

Z inicjatywy ursynowskich radnych m.in. stowarzyszenia Otwarty Ursynów podjęto uchwałę o wszczęciu procedury dotyczącej uchwalenia miejscowego planu dla Natolina. W tej sprawie w lutym pojawiło się obwieszczenie. Określono termin na składanie wniosków do planu.

Obecnie znajdujemy się w pierwszym etapie tworzenia planu, w którym mieszkańcy mogą składać wnioski do planu. Wnioski można składać do 20 marca 2023 r. Przeczytaj OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej.

Przypominamy, że procedura planistyczna została rozpoczęta, gdy opinia publiczna została poinformowana o kontrowersyjnym pomyśle zbycia czterech nieruchomości na Natolinie. Sprzedaż tych nieruchomości mogłaby skutkować nową, niekontrolowaną zabudową deweloperską – przy Raabego 2, Lasku Brzozowym 1, społecznego parkingu wzdłuż Lanciego, a przede wszystkim zieleni osiedlowej w okolicy Szkoły Podstawowej nr 330 przy Mandarynki 1.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Natolina daje szanse na planowy, przewidywalny i zrównoważony rozwój tej części Ursynowa.

Obszar planu ograniczony jest ulicami: F. Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. KEN.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej (Ursynów, Natolin)

W ubiegłym roku, gdy pojawiły się pomysły zabudowania terenów zielonych na Natolinie, radni stowarzyszenia Otwarty Ursynów Piotr Skubiszewski i Paweł Lenarczyk napisali w liście otwartym do mieszkańców m.in:.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego daje szanse na planowy, przewidywalny i zrównoważony rozwój. Umożliwia również zaangażowanie się mieszkańców w proces uchwalania takiego planu. Obecnie należy oczekiwać na informację Urzędu m.st. Warszawy, kiedy i w jaki sposób będzie można składać swoje pomysły (wnioski) do planu. Gdy takie obwieszczenie się pojawi, na pewno poinformujemy opinię publiczną o tym, abyście mogli Państwo skutecznie zaangażować się w ten proces.

Warto odnotować, że dzięki oddolnemu zaangażowaniu mieszkańców (przede wszystkim godnej podziwu, ogromnej mobilizacji na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu), władze SM „Przy Metrze” wycofały się z bulwersującego pomysłu zbycia czterech nieruchomości. Punkt ten został usunięty z porządku obrad wrześniowego Walnego Zgromadzenia Spółdzielni. Mamy nadzieję, że zmiana stanowiska w tej sprawie nie wynika jedynie z potrzeby chwili, a została podjęta na stałe – zwłaszcza, jeśli chodzi o zielony skwer przy Szkole Podstawowej 330 przy Mandarynki 1.