Pobierz i złóż gotowy wniosek do planu miejscowego dla Natolina

Pobierz i złóż gotowy wniosek do planu miejscowego dla Natolina

Do 20 marca 2023 r. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Natolina. Dla mieszkańców, którzy w ub. r. protestowali przeciwko planom zbycia przez spółdzielnię mieszkaniową czterech nieruchomości na Natolinie, mamy wypełniony wzór wniosku. Wystarczy go wydrukować i uzupełnić własnymi danymi, a następnie wysłać do Urzędu Miasta Warszawy. Można go też zmodyfikować według własnych oczekiwań.

  • Gotowy wniosek do planu (format PDF) (należy uzupełnić swoje dane, datę oraz własnoręcznie podpisać)
  • Wypełniony wniosek do planu w wersji edytowalnej (format WORD) (należy uzupełnić swoje dane, datę oraz własnoręcznie podpisać – można też dokonać zmian w treści wniosku wedle własnego uznania)
  • Uwaga! W dniu 9 marca (czwartek) o godz. 18.00 radni Otwartego Ursynowa odbędą stacjonarny dyżur przy ogrodzeniu Szkoły Podstawowej nr 330 (ul. Mandarynki 1). Radni Piotr Skubiszewski i Paweł Lenarczyk będą czekać na mieszkańców przy fladze stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Będą mieli ze sobą przykładowy wniosek w zakresie czterech nieruchomości, które w ubiegłym roku wywołały ogromny sprzeciw mieszkańców.

Dlaczego plan dla Natolina jest taki ważny?

W kwietniu 2022 r. do opinii publicznej dotarły informacje o kontrowersyjnym pomyśle zbycia czterech nieruchomości na Natolinie. Sprzedaż tych nieruchomości mogłaby skutkować niekontrolowaną zabudową deweloperską: terenu przy Raabego 2, terenu przy Lasku Brzozowym 1, społecznego parkingu wzdłuż Lanciego, a przede wszystkim zieleni osiedlowej w okolicy Szkoły Podstawowej nr 330 przy Mandarynki 1.

Radni Otwartego Ursynowa w maju 2022 r. wystąpili z inicjatywą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Natolina. W lutym br. pojawiło się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu. Uchwalenie planu daje szanse na planowy, przewidywalny, a także zrównoważony rozwój. Ponadto, co jest bardzo istotne, przewiduje udział mieszkańców w tym procesie.   

Zgodnie z obwieszczeniem do 20 marca 2023 r. zainteresowane osoby mogą składać wnioski do planu.
We wnioskach można napisać wszystko, co – zdaniem wnioskodawcy – należałoby zmienić na obszarze objętym planem (albo pozostawić tak, jak jest). Następnie planiści przystąpią do sporządzenia planu.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy. Wnioski można składać w następujący sposób:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą do Biura Architektury i Przestrzennego na adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • w formie papierowej: doręczone osobiście do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze)
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo za pomocą poczty elektronicznej na adres
    e-mail sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl

Należy dopisać np. na kopercie „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej”.

Każdy wniosek powinien zawierać imię i nazwisko / nazwę, adres zamieszkania / siedziby, przedmiot wniosku, a także oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

One thought on “Pobierz i złóż gotowy wniosek do planu miejscowego dla Natolina”

Comments are closed.