Skubiszewski i Lenarczyk ws. planu dla Natolina

Natolin, Ursynów, ul. Mandarynki

Jako radni lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów w maju 2022 r. wystąpiliśmy z inicjatywą uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Natolina. 

Przypominamy, że procedura planistyczna została rozpoczęta, gdy do opinii publicznej w kwietniu 2022 r. dotarły informacje o kontrowersyjnym pomyśle zbycia czterech nieruchomości na Natolinie. Sprzedaż tych nieruchomości mogłaby skutkować nową, niekontrolowaną zabudową deweloperską – przy Raabego 2, Lasku Brzozowym 1, społecznego parkingu wzdłuż Lanciego, a przede wszystkim zieleni osiedlowej w okolicy Szkoły Podstawowej nr 330 przy Mandarynki 1. Uchwalenie planu daje szanse na planowy, przewidywalny oraz zrównoważony rozwój i przewiduje udział mieszkańców w tym procesie.   

W lutym br. pojawiło się obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu (miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni oraz al. Komisji Edukacji Narodowej).

Zgodnie z obwieszczeniem do 20 marca 2023 r. zainteresowane osoby mogą składać wnioski do planu.
We wnioskach można napisać wszystko, co – naszym zdaniem – należałoby zmienić na obszarze objętym planem (albo pozostawić tak, jak jest). Następnie planiści przystąpią do sporządzenia planu.

Wnioski należy składać do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
z zaznaczeniem „Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowską, Przy Bażantarni, al. Komisji Edukacji Narodowej”, w następujący sposób:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą do Biura Architektury i Przestrzennego na adres korespondencyjny: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa;
  • w formie papierowej: doręczone osobiście do siedziby Biura Architektury i Planowania Przestrzennego: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa (skrzynka podawcza na parterze);
  • w formie elektronicznej: za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym albo za pomocą poczty elektronicznej na adres
    e-mail sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl.

Każdy wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Dodatkowo odbędziemy stacjonarny dyżur w czwartek, 9 marca, o godzinie 18.00 (przy ogrodzeniu SP 330, Mandarynki 1, przy fladze stowarzyszenia Otwarty Ursynów). Będziemy mieli też przykładowy wniosek w zakresie nieruchomości wymienionych w niniejszym liście.

Piotr Skubiszewski, Radny Dzielnicy Ursynów
Paweł Lenarczyk, Radny Dzielnicy Ursynów