Bazarek na pętli: brak zgody na bałagan

Bazarek na pętli: brak zgody na bałagan na dawnej pętli autobusowej

Bazarek na pętli budzi coraz większe kontrowersje. Zbliża się koniec obowiązywania umowy dzierżawy terenu dawnej pętli autobusowej przy ul. Płaskowickiej na organizację tymczasowego bazaru. Radny Piotr Skubiszewski (Otwarty Ursynów) złożył interpelację w tej sprawie. Apeluje w niej o jak najszybsze stworzenie warunków do likwidacji bazarku na dawnej pętli autobusowej. Wskazuje też konieczne warunki w umowie, gdyby doszło do czasowego przedłużenie działania bazarku w tymczasowej lokalizacji.

Bazarek na pętli uciążliwy dla mieszkańców

W swojej interpelacji radny zwraca uwagę, że obecna, tymczasowa lokalizacja bazarku niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji dla mieszkańców, ale także dla wizerunku m.st. Warszawy, m.in.:

 • brak estetyki i chaos w centrum dzielnicy, w tym obskurne ogrodzenie zupełnie niepasujące do krajobrazu okolicy (na Ursynowie tego typu ogrodzenia są usuwane, jednak w tym miejscu rzekomo nie przeszkadza to nie tylko dzierżawiącemu, lecz także miejskim jednostkom odpowiadającym za architekturę i ład przestrzenny!); dodatkowo na ogrodzeniu zawieszano plandeki, na których zawarte były kłamliwe informacje, iż rzekomo rządzący dzielnicą chcą likwidacji bazarku – zdjęcie 1);
 • uciążliwość dla okolicznych mieszkańców (przede wszystkim hałas i bałagan);
 • niedogodności transportowe.

Piotr Skubiszewski przypomina, że obietnice dzierżawcy, że bazarek na pętli będzie schludny, estetyczny, uporządkowany. „Żadne z tych zapewnień się nie sprawdziło” – pisze radny.

Potrzeba restrykcyjnych warunków nowej dzierżawy

Na wypadek, gdyby nie było możliwe stworzenie nowego targowiska w okresie trwania obecnej umowy na dzierżawę dawnej pętli autobusowej, radny Piotr Skubiszewski zawnioskował do władz miasta o zmiany. Proponuje wprowadzenie istotnych zmian do formuły organizacyjno-prawnej dotyczącej dzierżawy przedmiotowej nieruchomości i organizacji przedsięwzięcia, jakim jest bazarek. Celem tych zmian powinno być podniesienie standardu prowadzonej działalności,  zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców, a także poprawa poprawa estetyki. 

Radny proponuje następujące minimalne warunki dzierżawy:

 • Dopuszczenie działalności handlowej wyłącznie w sobotę i niedzielę, nie wcześniej niż
  od godziny 8 rano
  . Hałas z obecnego bazarku jest jedną z najpoważniejszych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Poranny hałas nie rozpoczyna się wraz z prowadzeniem handlu, lecz znacznie wcześniej – wraz z przyjazdem sprzedawców i rozstawianiem punktów handlowych. Dlatego też rozpoczynanie handlu o godzinie 8 rano mogłoby spowodować, iż później rozkładano by stoiska.
 • Określenie standardu estetycznego stoisk handlowych. Stoiska handlowe powinny mieć przyjęty pewien standard (rodzaj namiotu, kolor), w przeciwieństwie do stanu obecnego, gdy każde stoisko jest praktycznie inne, co powoduje chaos. 
 • Wyłączenie możliwości ustawienia ogrodzenia wokół terenu bazarku. Ogrodzenie bazarku w dotychczasowej formie szpeci estetykę tego miejsca. Ponadto służy do wywieszania różnego rodzaju płacht dezinformacyjnych i reklamowych, co również jest sprzeczne z polityką miasta dotyczącą ograniczania tego typu ekspozycji.
 • Wprowadzenie na terenie bazarku rotacyjnych miejsc parkingowych dla klientów bazarku (np. 15 miejsc). Brak legalnych miejsc postojowych dla klientów bazarku należy do jednych z najpoważniejszych uciążliwości tego miejsca. Kierowcy, nie mając dogodnych miejsc do zaparkowania, rozjeżdżają okoliczne chodniki i trawniki (co generuje koszty po stronie miasta). Często powodują niebezpieczne sytuacje zagrażające np. pieszym. Rotacyjne (np. na 20 minut) miejsca w obrębie dzierżawionego terenu znacząco poprawiłyby sytuację.
 • Nakaz rozbiórki wszystkich instalacji (namioty, wiaty, etc.) po zakończeniu handlu
  w niedzielę połączony z zakazem rozstawiania takich instalacji od poniedziałku do czwartku włącznie
  . Pozostawianie po zakończeniu handlu rozstawionych namiotów i innych instalacji wpływa negatywnie na estetykę miejsca. W przypadku np. wystąpienia silnego wiatru – może zagrażać bezpieczeństwu. Dzierżawiony teren powinien być sprzątany każdorazowo po zakończeniu handlu.
 • Określenie maksymalnego okresu obowiązywania umowy do jednego roku – nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy tymczasowy bazarek zostanie na pętli już na zawsze.

Bazarek na pętli – czasowo, ale na nowych zasadach

Kończąc swoją interpelację, radny Piotr Skubiszewski pisze:

Jestem zwolennikiem zapewnienia mieszkańcom dostępu do miejsca handlu w formie targowiska. Uważam, że tego typu bazary odgrywają ważną rolę w miastach, niemniej jednak trzeba też mieć na uwadze ich odpowiedni standard. Dawna pętla autobusowa znajduje się w eksponowanym miejscu centrum dzielnicy, w okolicy jest planowany park nad POW, przygotowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dlatego też to miejsce zasługuje na odpowiedni wygląd.

Proszę o przekazanie niniejszej interpelacji przede wszystkim do Zarządu Mienia m.st. Warszawy który – jako zarządca tej nieruchomości – powinien dokonać ewaluacji umowy na dzierżawę (w tym warunków konkursu). Dotychczasowa formuła prawna i organizacyjna nie sprawdziła się (w tym wydzierżawienie prywatnemu podmiotowi terenu celem prowadzenia targowiska), a obietnica minimalizacji uciążliwości tymczasowego targowiska dla mieszkańców (przede wszystkim ulic Polaka i Kulczyńskiego) nie wytrzymała próby czasu.