6. urodziny stowarzyszenia otwarty Ursynów

6. urodziny stowarzyszenia Otwarty Ursynów

8 stycznia 2023 r. obchodzimy 6. rocznicę utworzenia stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Są to też 46. symboliczne urodziny Ursynowa.

8 stycznia 2017 r., w 40. rocznicę wręczenia kluczy pierwszym mieszkańcom bloków na Ursynowie, grupa ursynowskich aktywistów założyła stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Kilkanaście osób, znanych z aktywności na terenie dzielnicy, przyjęło deklarację programową „Przyjazny Ursynów” oraz wybrało władze organizacji. Przewodniczącym Otwartego Ursynowa został Piotr Skubiszewski, wieloletni ursynowski radny.

Celem statutowym Otwartego Ursynowa jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Ursynowa. Organizacja definiuje to pojęcia jako „zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu: zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego, partycypacji mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.”

Dziękujemy Wam za wspólne działania na rzecz naszej dzielnicy 😀😍.

Zachęcamy do obejrzenia filmu, który przygotowaliśmy na 5. urodziny OU. Opowiada on o tym, co nam się udało dokonać: