Informacja radnych Otwarty Ursynów dla mieszkańców ul. Polaka

Drodzy Mieszkańcy!

Kilka lat temu – wspólnie – podjęliśmy walkę o ocalenie terenu zielonego wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej na wysokości budynków przy ul. Polaka. Kupcy, wprowadzający się wówczas na pętlę autobusową, chcieli, aby w tym miejscu był ogromny parking/część bazarku dla ich klientów. Dzięki naszej determinacji najpierw udało się utrzymać teren zieleni, a następnie doprowadzaliśmy do nasadzenia w tym miejscu sporej ilości nowych drzew.

Od 2012 r. przygotowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ul. Filipiny Płaskowickiej. Plan ten obejmuje część terenu spółdzielni „Na Skraju” (m.in. ulice Polaka i Kulczyńskiego). We wrześniu br. projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu. Oznacza to, że można zapoznać się tym projektem
i zgłaszać do niego uwagi.

Wspomniany powyżej teren wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej został ujęty w projekcie planu jako teren zieleni osiedlowej – bez możliwości zabudowy. W tej sprawie, jako Otwarty Ursynów, składaliśmy petycję i interpelacje, gdyż we wcześniejszej fazie przygotowywania projektu planu dopuszczano w tym miejscu możliwość zabudowy mieszkaniowej.

Chcielibyśmy, abyście mieli Państwo świadomość, że wyłożenie projektu planu nie oznacza, że plan został już uchwalony. Wciąż istnieje możliwość dokonywania w nim zmian, zarówno korzystnych z punktu widzenia ochrony terenów zieleni, jak i tych niekorzystnych.

Dlatego zachęcamy do zapoznania się z projektem i ewentualnego wnoszenia uwag popierających zapisy projektu planu dla obszaru wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej (oznaczenie w planie: 7ZO). Uwagi do planu można wnosić do 12 października 2022 r.

Szczegółowe informacje dot. wyłożonego projektu planu znajdują się pod linkiem:

W przypadku pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Piotr Skubiszewski, Paweł Lenarczyk – radni Dzielnicy Ursynów

One thought on “Informacja radnych Otwarty Ursynów dla mieszkańców ul. Polaka”

Comments are closed.