Jaki plan miejscowy obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej? Uwagi można składać do 12 października

Trawnik wzdłuż al. KEN

Trwają prace nad planem miejscowym obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej.

Od 2012 r. trwają prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Płaskowickiej. O sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania wnioskowali m.in. radni związani ze stowarzyszeniem Otwarty Ursynów: Piotr Skubiszewski, Leszek Lenarczyk i Paweł Lenarczyk.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje ok. 67 ha po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej. Znajduje się we wschodnio-centralnej części Ursynowa. Obszar ogranicza od południowego zachodu oś ulicy rtm. Witolda Pileckiego, a od południowego wschodu północna granica pasa drogowego ulicy Filipiny Płaskowickiej. Granica północno-wschodnia i północno-zachodnia przecina tereny zabudowy wielorodzinnej w okolicach ulic: Grzegorzewskiej, Szolc-Rogozińskiego i Indiri Gandhi.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie. Można je składać do 12 października 2022 r.

Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych.

Jak złożyć uwagi do planu?

Uwaga do mpzp do wypełnienia odręcznego

Uwaga do mpzp do wypełnienia na komputerze

  • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej (otwiera się w nowej karcie) publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

Pod tym linkiem(otwiera się w nowej karcie) możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

List radnych Otwarty Ursynów do mieszkańców ul. Polaka

Zobacz tekst i rysunek projektu planu: (dostępny od 7 września)

Tekst projektu planu miejscowego (otwiera się w nowej karcie)

Rysunek projektu planu miejscowego

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00

Dyżury

  • Dyżur telefoniczny projektanta planu w poniedziałki 12 i 19 września w godzinach 13.00 – 16.00 pod numerem telefonu 22 325 81 08
  • Dyżur stacjonarny w poniedziałek 26 września w godzinach 13.00 – 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów

Więcej na stronie Urzędu m.st. Warszawy

One thought on “Jaki plan miejscowy obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej? Uwagi można składać do 12 października”

Comments are closed.