Powstało stowarzyszenie Otwarty Ursynów

Statut stowarzyszenia "Otwarty Ursynów"

8 stycznia 2017 r., w 40. rocznicę wręczenia kluczy pierwszym mieszkańcom bloków na Ursynowie, grupa ursynowskich aktywistów założyła stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Kilkanaście osób, znanych z aktywności na terenie dzielnicy, przyjęło deklarację programową „Przyjazny Ursynów” oraz wybrało władze organizacji. Przewodniczącym Otwartego Ursynowa został Piotr Skubiszewski, wieloletni ursynowski radny.

– Mieszkańcy Ursynowa oczekują powstania organizacji lokalnej, która będzie dążyła do realizacji zasady zrównoważonego rozwoju na terenie naszej dzielnicy. Na tle innych organizacji chcemy wyróżnić się zbiorem klarownych zasad, które będą dla nas drogowskazem przy podejmowaniu działań. Tymi zasadami jest deklaracja „Przyjazny Ursynów”, opisująca kierunkowo w 12 punktach najważniejsze dla nas sprawy – mówił Piotr Skubiszewski podczas zebrania założycielskiego. – Deklaracja będzie też punktem wyjścia do opracowania przez nas, we współpracy z innymi podobnie myślącymi środowiskami, spójnego i długofalowego programu rozwoju Ursynowa – dodał.

Cele statutowe stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Celem statutowym Otwartego Ursynowa jest działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju Ursynowa. Organizacja definiuje to pojęcia jako „zapewnienie mieszkańcom Ursynowa coraz bardziej przyjaznego miejsca do życia, nauki, pracy i odpoczynku przy jednoczesnym poszanowaniu: zasobów naturalnych, wysokiej jakości przestrzeni publicznej, racjonalności wydatkowania środków publicznych, wysokich standardów życia publicznego, partycypacji mieszkańców w życiu społecznym, publicznym i politycznym.”

Założyciele zapisali w statucie szereg rozwiązań, które mają spowodować, że Otwarty Ursynów będzie faktycznie otwarty na mieszkańców. Przewidziane jest stworzenie grup sąsiedzkich, działających na poszczególnych obszarach dzielnicy, oraz grup problemowych, zajmujących się wybranymi zagadnieniami. Zarząd stowarzyszenia będzie mógł też powołać „społecznych radnych”, którzy wesprą mieszkańców w rozwiązywaniu problemów w ich sąsiedztwie.

Otwarty Ursynów ma pierwsze władze

Podczas zebrania założycielskiego zostały wybrane pierwsze władze organizacji: Zarząd, Komisja Rewizyjna oraz Sąd Koleżeński. Przewodniczący Otwartego Ursynowa Piotr Skubiszewski to radny dzielnicy Ursynów w latach 2002-2014, przewodniczący Komisji Architektury, Budownictwa, Strategii Rozwoju i Ekologii; dziś mocno zaangażowany w Budżet Partycypacyjny na Ursynowie. Wśród założycieli stowarzyszenia znaleźli się m.in. obecni radni Ursynowa Leszek Lenarczyk i Paweł Lenarczyk, byli radni: dzielnicy Cezary Holdenmajer oraz Warszawy Bartosz Dominiak, aktywista ursynowski znany z projektu Miasto Ursynów Jan Ławrynowicz, promotorka wyścigów konnych na Służewcu Alicja Zawgorodna, członek ursynowskiej Rady Seniorów Sławomir Litwin, a także osoby związane z obroną terenów zielonych przy ul. Polaka.

Teraz będzie przeprowadzony proces rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.