Bartosz Dominiak

Bartosz Dominiak

Wiceprzewodniczący Otwartego Ursynowa.

Rocznik 1976. Od 30 marca 1977 r. nieprzerwanie mieszka na Ursynowie Północnym.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne). Ukończył studia podyplomowe z zakresu prognozowania, planowania strategicznego i foresight’u (Collegium Civitas) oraz z zakresu prawa ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju (Uczelnia Łazarskiego). Ukończył również studia Executive Master of Business Administration (EMBA).

Przez wiele lat pracował w instytucjach publicznych centralnych i samorządowych. W latach 2006-2010 był radnym m.st. Warszawy.

W 2015 r. powołał do życia projekt Smart City Blog. Konsultant i ekspert ds. zrównoważonego rozwoju miast. Prowadził zajęcia ze studentami w ramach przedmiotów obejmujących tematykę rozwoju inteligentnych miast oraz zarządzania kryzysowego. Mówca, moderator i uczestnik paneli dyskusyjnych podczas licznych konferencji branżowych z obszaru rozwoju współczesnych miast.

W latach 2018-2023 pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z rekomendacji lokalnego stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Odpowiadał m.in. za utrzymanie terenów zieleni, zasoby lokalowe, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami oraz współpracę z Delegaturą Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa (dawnego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).

Od grudnia 2023 roku dyrektor generalny w Ministerstwie Cyfryzacji.

Uwielbia góry i biega długie dystanse w terenach górskich.

Kontakt