Dominiak: Na Ursynowie 1/6 projektów z budżetu partycypacyjnego nie została zrealizowana

Na Ursynowie 1/6 projektów z budżetu partycypacyjnego nie została zrealizowana

Niedawno poznaliśmy mocno krytyczne dla obecnych władz dzielnicy Ursynów wyniki kontroli prowadzenia budżetu partycypacyjnego w edycjach na 2016 i 2017 roku. Wczoraj na stronie stowarzyszenia Zielonego Mazowsza został zaprezentowany raport „Budżet nierealizacyjny” autorstwa Roberta Buciaka, w którym pokazano, jak duże są zaległości w realizacji projektów wybranych przez mieszkańców Warszawy. Poniżej zamieszczam zestawienie niezrealizowanych dotychczas zwycięskich projektów na Ursynowie.

Na Ursynowie w dotychczasowych trzech „zamkniętych” edycjach budżetu partycypacyjnego („zamkniętych” = koniec roku, w którym projekty miały być zrealizowane) mieszkańcy wybrali do realizacji 90 projektów. Z tej liczby do dziś nie zostało zrealizowanych 15 projektów, czyli 16,7%.  

Dane pochodzą z oficjalnego portalu budżetu partycypacyjnego w Warszawie – podstrona „Realizowane projekty”. Przy każdy projekcie podane zostały: jego nazwa, wartość , stan realizacji (skala 5-stopniowa, gdzie 5 – oznacza projekt zrealizowany) oraz oficjalne wyjaśnienie obecnego stanu.

Budżet partycypacyjny na 2015 – 100% niewykonanych

Mieszkańcy wybrali do realizacji 1 projekt. Władze dzielnicy Ursynów do dziś nie zrealizowały tego 1 projektuzaległość ponad 2 lata.

Utworzenie ośrodka wsparcia jako pierwszego modułu integracyjnego centrum aktywności

Wartość: 3 000 000 zł

Status: W trakcie realizacji [4]

Budowa obiektu dobiegła końca. Aby budynek mógł zostać oddany do użytku musi zostać wybudowana droga dojazdowa. Umowa z wykonawcą drogi została podpisana z terminem realizacji do końca roku 2017.

 

Budżet partycypacyjny na 2016 – 6,5% niewykonanych

Mieszkańcy wybrali do realizacji 46 projektów. Władze dzielnicy Ursynów do dziś nie zrealizowały 3 projektów, czyli 6,5%zaległość ponad 1 rok.

Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na wybranych ulicach Ursynowa

Wartość: 756 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Wykonano pasy rowerowe w dwóch ulicach – Cynamonowej i Dereniowej. Opiniowane przez Inżyniera Ruchu są dwa kolejne projekty, dotyczące ulicy Bartoka i Herbsta, które będę realizowane w 2017 r.

 

Poszerzenie chodnika przy ul. Stryjeńskich od Belgradzkiej do Moczydłowskiej

Wartość: 30 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Realizacja w ramach przebudowy skrzyżowania planowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów na 2018 r.

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych i pasy rowerowe na ul. Stryjeńskich

Wartość: 109 000 zł

Status: W trakcie realizacji [1]

Po licznych protestach mieszkańców podjęto decyzję o wstrzymaniu wykonania projektu do czasu zakończenia budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

 

Budżet partycypacyjny na 2017 – 100% niewykonanych

Mieszkańcy wybrali do realizacji 43 projekty. Władze dzielnicy Ursynów do dziś nie zrealizowały 11 projektów, czyli 25,6%zaległość ponad 1 miesiąc.

(32/43)

Zielona Oś Ursynowa – stwórzmy nowy park!

Wartość: 490 000 zł

Status: W trakcie realizacji [4]

Urząd Dzielnicy Ursynów po ustaleniach z projektodawcą zrezygnował z konsultacji społecznych w ramach realizacji tego pomysłu. W zamian, po przygotowaniu dokumentacji projektowej, urząd przeprowadził działania informacyjne, w tym spotkanie, podczas którego mieszkańcy mogli odnieść się do projektu. Uwagi można było przesyłać również mailowo. Po dopracowaniu dokumentacji projektowej, ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę. Posadzono drzewa i wykonano znaczną część prac budowlanych. Reszta, m.in. ławki, pergole, krzewy ozdobne i byliny zostaną wykonane wiosną 2018 roku.

 

Estetyzacja szczytu Kopy Cwila

Wartość: 34 700 zł

Status: W trakcie realizacji [4]

Wykonano dokumentację projektową. Przeprowadzono procedurę wyboru wykonawcy i wprowadzono wykonawcę prac budowlanych w teren. W związku ze zwiększonym zakresem prac wynikającym z konieczności usunięcia większej niż zakładano ilości gruzu, prace zostaną ukończone wiosną 2018 roku.

 

Park wokół Górki Kazurki

Wartość: 150 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Wykonano dokumentację projektową. Dwukrotnie przeprowadzono procedurę wyboru wykonawców i dopiero w drugim przetargu wpłynęły oferty, na podstawie których wybrano wykonawcę prac budowlanych. Posadzono rośliny, wykonano alejki. Dalsze prace budowlane z powodu warunków pogodowych zostaną zakończone wiosną 2018 roku.

 

Dodatkowe przejście dla pieszych przez Stryjeńskich pomiędzy Przy Bażantarni a Wąwozową

Wartość: 50 500 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Wykonano dokumentację projektową. Zlecono realizację w terenie, jednak ze względu na warunki pogodowe prace zostały przełożone na wiosnę 2018 r.

 

Rowerowe miasteczko ruchu i park rekreacyjny na Kazury zamiast nowej zabudowy

Wartość: 300 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe, ale nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym, że oferty przewyższały szacowaną wartość zadania, podjęto decyzję o zwiększeniu o 200 000 zł i realizacji w 2018 roku. Ogłoszono kolejny przetarg.

 

Sportowy plac zabaw w Sadku

Wartość: 198 870 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Wykonano dokumentację projektową. Podpisano umowę z wykonawcą prac w terenie. Wykonawca nie wywiązał się ze swoich obowiązków, dlatego rozwiązano z nim umowę. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w styczniu 2018 roku.

 

Łączymy parki na Ursynowie Północnym

Wartość: 256 510 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana. Następnie przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe, jednak nie udało się wybrać wykonawcy. Kolejny przetarg zostanie ogłoszony w 2018 roku.

 

Rowerowy plac zabaw w okolicy górki Kazury (Trzech Szczytów) – Pumptrack Warszawa Ursynów

Wartość: 402 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

Przeprowadzono procedurę przetargową. W związku z brakiem ofert, ogłoszono kolejny przetarg. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na II kwartał 2018 r.

 

Park im. R. Kozłowskiego – ścieżka piesza wzdłuż ścieżki rowerowej

Wartość: 260 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wyłoniono wykonawcy dokumentacji projektowej (brak ofert). Postępowanie zostało powtórzone – wpłynęła jedna oferta. Podpisano umowę z wykonawcą. Opracowano dokumentację projektową. Następnie przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy prac budowlanych. W związku z ofertami przewyższającymi wartość kosztorys, przetarg zostanie powtórzony w 2018 roku.

 

Ścianka wspinaczkowa w parku im. Romana Kozłowskiego

Wartość: 98 000 zł

Status: W trakcie realizacji [3]

W celu realizacji zadania dwukrotnie przeprowadzono procedurę przetargową. W pierwszym postępowaniu złożono oferty przewyższające wartość kosztorysu, w drugim nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg zostanie powtórzony w 2018 roku. Urząd posiada opracowaną dokumentację projektową, na podstawie której ma zostać wykonana ścianka.

 

Bezpieczne przejścia dla pieszych na al. KEN

Wartość: 391 000 zł

Status: W trakcie realizacji [2]

Odbyło się spotkanie z projektodawcą w celu zmiany zakresu projektu. Projektodawca wyraził zgodę na montaż opraw doświetlających przejście dla pieszych oraz podświetlenie znaku D-6 i „kocie oczka”. Dokumentacja projektowa została ukończona w grudniu 2017. Trwa przygotowanie przetargu na roboty budowlane.

 

Bartosz Dominiak


Teksty publikowane w dziale „Komentarze” są prywatnymi opiniami członków i sympatyków stowarzyszenia „Otwarty Ursynów” – nie muszą odzwierciedlać stanowiska całej organizacji.