Otwarty Ursynów podsumowuje rok działania

Otwarty Ursynów podsumowuje rok działania

4 lutego br. w Domu Kultury Stokłosy stowarzyszenie Otwarty Ursynów zorganizowało spotkanie członków i sympatyków, podczas którego podsumowało pierwszą rocznicę funkcjonowania. Były wystąpienia, tort, symboliczna lampka szampana. Nie zabrakło poważnych rozmów o Ursynowie i Warszawie. 

Grupa ursynowskich społeczników 8 stycznia zeszłego roku założyła Stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Data powstania stowarzyszenia zbiegła się z symboliczną – 40 rocznicą wręczenia kluczy do mieszkań pierwszym mieszkańcom Ursynowa. Podczas spotkania przewodniczący organizacji Piotr Skubiszewski przypomniał, że ideą powołania stowarzyszenia była bogata historia oddolnych inicjatyw społecznych na Ursynowie oraz chęć budowania świadomości obywatelskiej i wspólnoty.

Piotr Skubiszewski wymienił główne działania podejmowane w minionym roku przez stowarzyszenie, do których należą m.in.:

 • zaangażowanie się w budżet partycypacyjny poprzez  złożenie w dwóch ostatnich edycjach około 40 projektów, w tym bardzo pozytywnie ocenianych przez mieszkańców projektów doświetlenia przejść dla pieszych,
 • organizowanie spotkań z mieszkańcami w ramach tzw. grup sąsiedzkich,
 • społeczna aktywizacja mieszkańców dla wspólnego dobra, jak np.  akcja oddawania krwi, czy akcja sprzątania tzw. Parku Polskich Wynalazców przy ul. Szolc-Rogozińskiego,
 • działania na rzecz poprawy estetyki ursynowskich trawników poprzez zinwentaryzowanie tzw. przedeptów i przekazanie burmistrzowi dzielnicy mapy około 70 przedeptów z prośbą o podjęcie działań  w celu ich zamiany na chodniki lub trawnik,
 • zbieranie na Dniach Ursynowa podpisów pod petycją „Chcemy fontanny pod Kopą Cwila” oraz podjęcie działań, by pod Kopą powstał park z fontanną,
 • podjęcie działań na rzecz zrównoważonego transportu, polepszenia bezpieczeństwa na drogach, mobilności i ładu przestrzennego,
 • zaangażowanie w sprawę przeniesienia „Bazarku na Dołku” do innej lokalizacji niż w okolice ul. Polaka,
 • wyrażenie sprzeciwu przeciwko zmian nazw czterech ulic: ZWM, Kulczyńskiego, Wasilkowskiego i Służby Polsce,
 • podjęcie działań ws. zainstalowania filtrów w tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy; inicjatywa zawarcia paktu ponad podziałami w tej sprawie; przedstawienie pakietu „Darmowy bilet POW” dla mieszkańców Ursynowa oraz budowy P+R na Kabatach i polepszenia polityki informacyjnej dot. POW,
 • zaangażowanie w sprawę „Belgradzka-bis” i podjęcie działań na rzecz niebudowania czteropasamówki jako drogi donikąd oraz w sprawę zapewnienia mieszkańcom Kazury dobrej organizacji ruchu w związku z budową żłobka. Otwarty Ursynów konsekwentnie podejmuje działania, aby nie zabudowywano „Placu Wielkiej Przygody”,
 • złożenie w Sejmie, wspólnie z prof. Lechem Królikowskim, propozycji zmian w ustroju m.st. Warszawy na rzecz zwiększenia podmiotowości dzielnic i ich kompetencji dla ułatwienia realizacji zadań,
 • zapowiedź budowania programu „Ursynów 2030”, jako inwestycja w przyszłość Ursynowa i poruszanie ważnych dla mieszkańców tematów: rola reklamy w mieście, budowa boiska pełnowymiarowego, zadaszenia nad stacjami metra, budowa drugiej nitki drogi rowerowej na al. KEN, udostępnienie części Parku Natolińskiego, czy też wydłużenie godzin pracy urzędu dzielnicy w niektóre dni.

Podczas rocznicowego spotkania głos zabrał również prof. Lech Królikowski, varsavianista, burmistrz Mokotowa 1990-1992 oraz przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów w latach 2010-14. Przedstawił on historię zmian ustroju Warszawy, wskazał największe jego słabości oraz przedstawił proponowane przez stowarzyszenie zmiany.

Rocznicę powstania stowarzyszenia uczono symboliczną lampką szampana oraz tortem.

W stowarzyszeniu działają m.in.: Krzysztof Bendkowski, Sławomir Boksz, Agnieszka Dominiak, Bartosz Dominiak, Piotr Gąsowski, Cezary Holdenmajer, Jakub Jędras, radni Leszek Lenarczyk i  Paweł Lenarczyk, Sławomir Litwin, Dariusz Krupiński-Strojewski, Krzysztof Schnitzer, Jakub Skrzypczyński, Piotr Skubiszewski, Tomasz Skorupski, , Danuta Turkiewicz oraz Alicja Zawgorodna.