NU+OU: Zawsze stawaliśmy po stronie mieszkańców

List NU+OU

„21 października odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy 25 radnych naszej dzielnicy. Są to najważniejsze wybory dla mieszkańców, bowiem ich wynik zdecyduje o komforcie naszego życia w miejscu, w którym mieszkamy” – liderzy Naszego Ursynowa i Otwartego Ursynowa piszą w liście do mieszkańców naszej dzielnicy.


Szanowni Państwo,

21 października odbędą się wybory samorządowe, w których wybierzemy 25 radnych naszej dzielnicy. Są to najważniejsze wybory dla mieszkańców, bowiem ich wynik zdecyduje o komforcie naszego życia w miejscu, w którym mieszkamy.

W tych wyborach, jako dwa największe lokalne stowarzyszenia Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów, zrzeszające osoby działające dla ursynowskiej wspólnoty, stworzyliśmy wspólny komitet wyborczy. Połączyliśmy siły, aby móc jeszcze skuteczniej zabiegać o Państwa sprawy.

O mandaty radnych z naszych list ubiega się 35 osób. Są to aktywni mieszkańcy Ursynowa, którzy posiadają duże doświadczenie w lokalnym samorządzie (Cezary Holdenmajer, Lech Królikowski, Paweł Lenarczyk, Halina Kosicka, Daniel Głowacz, Piotr Machaj, Piotr Skubiszewski, czy Leszek Lenarczyk) oraz osoby, które dały poznać się w działalności społecznej, jako lokalni liderzy i obrońcy spraw zgłaszanych przez sąsiadów.

Jako Nasz Ursynów i Otwarty Ursynów zawsze stawaliśmy po stronie mieszkańców. Wspieraliśmy Państwa postulaty, gdy rządzący Ursynowem i Warszawą politycy ogólnokrajowych partii często je ignorowali. To dzięki naszym działaniom:

 • nie powstał kościół pod Kopą Cwila,
 • metro jeździ nocą w weekendy,
 • udało się obniżyć ponad dwukrotnie wielkość zabudowy planowanej galerii handlowej na Kabatach,
 • udostępniono Park Natoliński dla zwiedzających,
 • boiska szkolne są dostępne dla mieszkańców w wakacje,
 • sesje rady dzielnicy są transmitowane w internecie,
 • poprawiono bezpieczeństwo pieszych poprzez doświetlenie 56 przejść,
 • powstał pierwszy w Warszawie wieloletni program nowych nasadzeń zieleni,
 • wybudowano 11 boisk sportowych i 12 placów zabaw,
 • wprowadzono program małej retencji na Zielonym Ursynowie, przez co wiele domów udało się ochronić przed podtopieniami,
 • uchwalono miejscowy plan chroniący Plac Wielkiej Przygody przed niechcianą zabudową.

To my pierwsi podnieśliśmy w 2006 r. potrzebę budowy Szpitala Południowego, wprowadziliśmy w życie regularne spotkania burmistrza z mieszkańcami. Jako jedyni podjęliśmy działania na rzecz ochrony terenu zieleni miejskiej pomiędzy Al. KEN i ul. Polaka przed zajęciem go na targowisko i parking oraz znalezienia dogodnej lokalizacji dla bazarku, innej niż pętla Natolin Płn.

Dziś na Ursynowie rządzi koalicja Platformy Obywatelskiej, Projektu Ursynów i Inicjatywy Mieszkańców Ursynowa, na czele której stoi burmistrz Robert Kempa. Działania tej koalicji to m.in.:

 • brak skuteczności w kwestii montażu filtrów przy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy,
 • bulwersująca opinię publiczną likwidacja pętli autobusowej na Natolinie, a w konsekwencji pogorszenie obsługi transportowej dla mieszkańców w czasie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy,
 • konflikt społeczny w sprawie znalezienia dobrej lokalizacji dla bazarku, brak dialogu ze strony burmistrza dzielnicy z mieszkańcami w tej sprawie oraz stronniczość i konflikt interesów,
 • wybudowanie na Kabatach ulicy Relaksowej w postaci szerokiej „autostrady” pomiędzy blokami i domkami jednorodzinnymi oraz nieudolnie prowadzenie rozbudowy tej ulicy, jak również ulicy Rosoła,
 • wprowadzenie na Kabaty ruchu tranzytowego z kierunku Konstancina,
 • budowa, wbrew opinii mieszkańców, 150 m przewymiarowanej drogi Belgradzkiej-bis prowadzącej do Górki Kazurki,
 • brak skuteczności w wydatkowaniu środków budżetowych przeznaczonych na inwestycje.

To tylko niektóre z licznych zaniechań i niepowodzeń obecnych władz dzielnicy. Obecna koalicja rządząca Ursynowem przyczyniła się także do deprecjonowania aktywności mieszkańców, poprzez brak realizacji wybranych w głosowaniu przez mieszkańców projektów w budżecie partycypacyjnym. Obiecywano wybudowanie boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej, domu seniora, uregulowanie własności nieruchomości, uchwalenie planów miejscowych dla całego Ursynowa. W żadnej z tych spraw nie dotrzymano słowa.

W czasie kampanii wyborczej udało nam się spotkać osobiście z wieloma z Państwa, odwiedzić wiele mieszkań, odbyć tysiące rozmów o Ursynowie. Pozwoliło to nam na lepsze zrozumienie problemów, które są ważne dla mieszkańców naszej dzielnicy. Chcielibyśmy podziękować za ciepłe przyjęcie, z jakim spotkali się nasi kandydaci podczas prowadzenia kampanii wyborczej. W tych wyborach, po konsultacjach z mieszkańcami, wskazujemy 10 priorytetów. Chcemy, aby Ursynów był dzielnicą przyjazną dla wszystkich – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, tak aby każdy czuł się tutaj dobrze, czuł się jak u siebie w domu.

Oto nasze priorytety:

 1. Instalacja filtrów na wyrzutniach spalin z tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy,
 2. Stworzenie 5 nowych parków,
 3. Zapewnienie 2000 dodatkowych miejsc w żłobkach, przedszkolach, szkołach,
 4. Wybudowanie Centrum Aktywności Seniora,
 5. Budowa pełnowymiarowego boiska z bieżnią oraz obiektu sportowego na Zielonym Ursynowie,
 6. Stworzenie miejskiej hali kupieckiej z targowiskiem i lokalnych bazarków,
 7. Budowa spójnej sieci dróg rowerowych,
 8. Utworzenie programu bezpłatnych obiadów dla wszystkich uczniów szkół podstawowych,
 9. Doprowadzenie do uruchomienia oddziału pediatrycznego w Szpitalu Południowym i publicznej przychodni na Kabatach,
 10. Działanie na rzecz stworzenia ratusza-bis (budynku, w którym będzie można zapewnić usługi z zakresu obsługi skarbowej, ubezpieczeń społecznych i gdzie mieścić się będzie siedziba policji oraz prokuratury).

Powyższe sprawy są częścią naszego kompleksowego programu dla Ursynowa, z którym można zapoznać się pod adresem www.otwartyursynow.pl/ursynow-2018.

W ostatnich latach wielokrotnie udowodniliśmy nasze kompetencje oraz determinację w zabieganiu o sprawy mieszkańców. W tych wyborach możemy przywrócić normalność i odebrać władzę partiom politycznym i ich przybudówkom. Jesteśmy jedyną realną alternatywą dla partii politycznych – Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. To od Państwa głosów zależy, czy Ursynów będzie rządzony przez autentycznych lokalnych liderów, czy przez przynoszonych w teczce partyjnych polityków reprezentujących interesy partii, a nie mieszkańców. Dla nas ważna jest transparentność. Dlatego już dziś ogłosiliśmy, że jeżeli nasz komitet wygra wybory, to kandydatem na burmistrza będzie Piotr Skubiszewski, wieloletni radny dzielnicy.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zaufanie bezpartyjnemu Komitetowi Wyborczemu Wyborców Nasz Ursynów + Otwarty Ursynów i oddanie głosu na naszych kandydatów znajdujących się na liście nr 24. Prosimy także o poparcie Danuty Turkiewicz i Sławomira Litwina w wyborach do Rady Warszawy (lista nr 22 KWW Jacka Wojciechowicza Akcja Warszawa).

/ – / Piotr Skubiszewski, Otwarty Ursynów

/ – / Piotr Machaj, Nasz Ursynów

Warszawa, 8 października 2018 r.