Skubiszewski: Potrzebna jest wspólna lista komitetów lokalnych

8 stycznia zeszłego roku z grupą ursynowskich społeczników założyłem stowarzyszenie Otwarty Ursynów. Data powstania naszego stowarzyszenia zbiegła się z symboliczną, 40 rocznicą wręczenia kluczy do mieszkań pierwszym mieszkańcom Ursynowa. 1,5 roku ciężkiej pracy dla mieszkańców Przez ostatnie 1,5 roku podejmowaliśmy wiele działań, wymienię kilka przykładów. Otwarty Ursynów, w zasadzie jako jedyna lokalna organizacja, konsekwentnie podejmował działania w sprawie Bazarku na więcej >>>

Lenarczyk: Plac Wielkiej Przygody uratowany

Plac Wielkiej Przygody

W zeszłym tygodniu Rada Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części os. Stokłosy część B. Uchwalenie tego planu przesądza o przeznaczeniu Placu Wielkiej Przygody pod tereny zieleni i rekreacji, a działkę po dawnej Pizzerii VaBene (Jastrzębowskiego 3) chroni przed monstrualną dominantą, która pojawiała się na wcześniejszych etapach prac nad planem. Cieszę się, że pierwsza część osiedla Stokłosy ograniczona ulicami Beli Bartoka, więcej >>>

Lenarczyk: Plac Wielkiej Przygody zagrożony?

Plac Wielkiej Przygody

13 marca odbyła się sesja Rada Dzielnicy, na której mieszkańcy, radni mieli zapoznać się z opinią prawną na temat zasadności podziału miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy na część od Doliny Służewieckiej do Beli Bartoka (część A) oraz od Beli Bartoka do Jastrzębowskiego (część B). Na sesji zostali zaproszeni przedstawiciele Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP). Na sesji więcej >>>

Uwagi Otwartego Ursynowa do miejscowego planu północnej części osiedla Stokłosy

Stokłosy

2 października br.  stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Stokłosy. Nasze uwagi dotyczą zabezpieczenia interesów mieszkańców polegających na: niezabudowaniu Placu Wielkiej Przygody, dodaniu w jego obszar terenów zieleni oraz ograniczeniu do niego dojazdu, tak aby przy ewentualnym wzruszeniu planu nie zostały one wykorzystane do doprowadzenia dojazdów do niego i jego zabudowy.  Poprosiliśmy również więcej >>>

Plan dla północnej części osiedla Stokłosy

18 sierpnia br. został wyłożony do publicznego wglądu długo oczekiwany  projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części osiedla Stokłosy. Plan ten przesądzi m.in. co dalej z Placem Wielkiej Przygody, Jastrzębowskiego 3, czy zdecyduje o obsłudze komunikacyjnej przez osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Okaryny i Elegijnej. Na tę chwilę w projekcie planu Plac Wielkiej Przygody jest terenem zieleni urządzonej i usług więcej >>>