Uwagi Otwartego Ursynowa do miejscowego planu północnej części osiedla Stokłosy

Stokłosy

2 października br.  stowarzyszenie Otwarty Ursynów złożyło uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części osiedla Stokłosy. Nasze uwagi dotyczą zabezpieczenia interesów mieszkańców polegających na: niezabudowaniu Placu Wielkiej Przygody, dodaniu w jego obszar terenów zieleni oraz ograniczeniu do niego dojazdu, tak aby przy ewentualnym wzruszeniu planu nie zostały one wykorzystane do doprowadzenia dojazdów do niego i jego zabudowy. 

Poprosiliśmy również o zmianę funkcji usług sportu na tereny zieleni przy Dolinie Służewieckiej, a co za tym idzie wykreślenie planowanej nowej drogi dojazdowej do tego obiektu. W porozumieniu z przedstawicielami mieszkańców ul. Zamiany złożyliśmy wnioski o ograniczenie do 10 metrów wysokości zabudowy na dawnej działce po Pizzerii Va Bene (Jastrzębowskiego 3).

Liczymy, że zaproponowane przez nas zmiany wpłyną pozytywnie na jakość planu miejscowego dla osiedla Stokłosy.

Nasze uwagi są częścią uwag składanych przez spółdzielnię Stokłosy, osoby broniące Placu Wielkiej Przygody oraz poszczególnych mieszkańców zaangażowanych w obronę terenów zieleni na Stokłosach.

Fot. Facebook / Paweł Lenarczyk