Skubiszewski: chcemy przyśpieszenia ws. parku nad tunelem POW

Wojciech Jeszka Prezes Zarządu Akcelerator Inteligentnych Miast Sp. z o.o. wjeszka@aimpionier.pl Przemysław Kamiński Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej 334971438 kaminski.sekretariat@um.bielsko.pl dr inż. Aleksander Orłowski Katedra Zarządzania Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska 501978659 aleksander.orlowski@zie.pg.gda.pl Maciej Bluj CEO go2Smart 600904905 maciej.bluj@go2smart.pl Bartosz Dominiak Zastępca Burmistrza URZĄD M.ST. WARSZAWY Dzielnica Ursynów 605213263 bdominiak@ursynow.pl Agata Miazga Dyrektor Departamentu Otwartych Danych i Rozwoju Kompetencji Ministerstwo Cyfryzacji Agata.Miazga@mc.gov.pl Krzysztof Wojciechowski Dyrektor Rozwoju Obszaru Industrial Services Insperit Data Management, Grupa Impel

Rada Dzielnicy Ursynów na wtorkowej sesji zaapelowała o zintensyfikowanie prac nad budową parku nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy (POW). Stanowisko zostało zgłoszone przez radnych koalicji Otwarty Ursynów i Koalicji Obywatelskiej (PO, N) i zostało poparte przez wszystkich radnych, niezależnie od opcji politycznej.

W stanowisku zaapelowaliśmy do Zarządu Zieleni o zabezpieczenie środków na całość inwestycji budowy parku i wpisanie ich planów finansowych miasta na lata 2020-2023, przygotowanie przetargu, stworzenie komitetu sterującego koordynującego prace i podjęcie pilnych rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Do Generalnej Dyrekcji zwróciliśmy się o niezbędną współpracę z samorządem w tej kwestii oraz o przeznaczenie środków finansowych, obecnie zarezerwowanych w umowie z wykonawcą POW na odtworzenie terenu nad tunelem, na pokrycie części prac dotyczących parku.

Dla przypomnienia – rada dzielnicy już w czerwcu 2013 r. zwróciła się do GDDKiA o wpisanie do koncepcji dla drogi ekspresowej S2 – Południowej Obwodnicy Warszawy w sprawie stworzenia parku „komunikacyjnego” położonego nad tunelem w liniach rozgraniczających POW.

W 2016 r. Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zlecił przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania terenu nad Południową Obwodnicą Warszawy. Efektem tych konsultacji było przygotowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu nad tunelem.

Ujęty w koncepcji park nad tunelem POW ma mieć łączną powierzchnię około 10 ha. W dokumencie przedstawiono całościową wizję przebiegu ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Wzdłuż parku zaprojektowano szeroką promenadę na osi wschód-zachód. Zaprojektowany park ma na celu sprzyjać budowaniu wspólnoty mieszkańców – zaplanowano tam miejsca aktywności lokalnej, pawilony handlowe, bazarek,  kawiarnie, pawilony społeczne w sąsiedztwie planowanych ogrodów społecznych, utworzenie placów miejskich, kameralnych parkowych wnętrz, aranżowanie różnorodnych miejsc do siedzenia, zastosowanie solidnych i stabilnych elementów wyposażenia, zachęcanie do indywidualizacji przestrzeni.

Budowa POW to inwestycja rządowa, jednak dzięki porozumieniu pomiędzy Prezydentem Warszawy a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad z grudnia 2015 r., po oddaniu do użytkowania inwestycji drogowej, teren nad tunelem POW (z wyjątkiem obszaru niezbędnego na potrzeby GDDKiA) będzie użytkowany przez warszawski samorząd.

Teren nad tunelem – po odpowiednim zaprojektowaniu i doinwestowaniu przez stołeczny samorząd  – ma szansę stać się w przyszłości atrakcyjną przestrzenią publiczną na terenie dzielnicy i wizytówką całego miasta. Odpowiednie zagospodarowanie tunelu nad POW daje możliwości na stworzenie nowej jakości terenów publicznych. Szerokie konsultacje społeczne przeprowadzone w 2016 r. wskazały duże zainteresowanie mieszkańców powstaniem parku, dlatego też należy już dziś podejmować intensywne działania, aby taki park został zrealizowany i aby wszelkie niedogodności związane z budową tunelu jak najszybciej zostały mieszkańcom wynagrodzone właśnie takim parkiem.

Zdajemy sobie sprawę ze specyfiki tego przedsięwzięcia, które może zostać sprawnie zrealizowane tylko dzięki koordynacji działań m.st. Warszawy, ale także współpracy pomiędzy GDDKiA a stołecznym samorządem. W szczególności w opinii radnych, korzystne z punktu widzenia interesu publicznego jest zaangażowanie finansowe GDDKiA w budowę parku poprzez przeznaczenie środków przewidzianych w umowie z wykonawcą POW na odtworzenie terenu nad tunelem, na budowę części parku. W opinii radnych wydawanie środków publicznych przez Skarb Państwa na aranżację przestrzeni nad tunelem w sposób niezgodny z planami Warszawy oznaczałoby nieefektywne i nieracjonalne wydawanie środków publicznych, bo to co byłoby zrobione musiałoby później zostać zniszczone.

Stanowisko rady ma na celu zmobilizowanie Zarządu Zieleni do podjęcia intensywnych działań (za inwestycję nie odpowiada dzielnica), ale także pokazanie GDDKiA, jak ważna jest współpraca tej instytucji z samorządem. Budowa parku, a także sprawne usunięcie wszelkich niedogodności związanych z budową POW jest priorytetem dla wszystkich radnych i zarządu dzielnicy.

Piotr Skubiszewski
Radny Dzielnicy Ursynów
Otwarty Ursynów

Więcej o koncepcji i konsultacjach ws. parku

Wirtualny spacer po parku: