Stop dla plastiku – interpelacja radnych Otwartego Ursynowa

Radni Otwartego Ursynowa – Piotr Skubiszewski, Leszek Lenarczyk, Paweł Lenarczyk wystąpili do Burmistrza Dzielnicy Ursynów z interpelacją o zaprzestanie stosowania jednorazowych opakowań, naczyń wykonanych z plastiku, takich jak np. reklamówki, torby na odpady w koszach, butelki PET, kubki, sztućce, talerzyki itp. i zastąpienie ich wyrobami z materiałów ekologicznych (biodegradowalnych) lub wielokrotnego użytku w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, w jednostkach podległych oraz na wydarzeniach organizowanych lub współorganizowanych przez dzielnicę. Radni zawnioskowali także o stosowanie w urzędzie wody wodociągowej, stosowanie tzw. zielonych zamówień oraz o działania promocyjnych zachęcających do zaprzestania stosowania przez mieszkańców jednorazówek plastikowych. Zwrócono się także o zapewnienie bezpłatnych torebek na psie odchody wykonanych z materiałów biodegradowalnych ich dystrybucję dystrybucji wśród mieszkańców.

Poniżej treść interpelacji:

zwracamy się z prośbą o podjęcie działań mających na celu:

  • wyeliminowanie ze stosowania w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, jak również jednostkach podległych – jednorazowych opakowań i naczyń wykonanych z plastiku, takich jak np. reklamówki, torby na odpady w koszach, butelki PET, kubki, sztućce, talerzyki itp. (Plastikowe Produkty) i zastąpienie ich wyrobami z materiałów ekologicznych (biodegradowalnych) lub wielokrotnego użytku (Produkty Ekologiczne),
  • stosowanie w Urzędzie Dzielnicy Ursynów, jak również jednostkach podległych,  wody dostarczanej przez wodociągi warszawskie, a w przypadku konieczności zakupu wody butelkowanej, kupowanie wody w opakowaniach szklanych bądź też opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • wyeliminowanie ze stosowania na wydarzeniach organizowanych i współfinansowanych przez Urząd Dzielnicy Ursynów Plastikowych Produktów i zastępowania ich Produktami Ekologicznymi (dotyczy to także wydarzenia Dni Ursynowa, działań promocyjnych),
  • warunkowanie obejmowania przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów patronatem wydarzeń organizowanych w dzielnicy Ursynów od zobowiązania się organizatorów wydarzenia do odstąpienia w jego trakcie z korzystania Plastikowych Produktów i zastępowania ich Produktami Ekologicznymi (dotyczy się to także udzielania wsparcia finansowego przez Dzielnicę Ursynów dla wydarzeń – kulturalnych, sportowych, itp.),
  • warunkowanie udzielania zgody na używanie logo dzielnicy Ursynów i m.st. Warszawy na terenie Dzielnicy Ursynów w celach promocyjnych od zobowiązania się organizatorów wydarzenia do odstąpienia od korzystania w jego trakcie z Plastikowych Produktów i zastępowania ich Produktami Ekologicznymi,
  • stosowanie „zielonych zamówień” w przygotowywanych postępowaniach przetargowych i postępowaniach w ramach regulaminu zamówień publicznych, mających na celu eliminowanie zakupu i stosowania Plastikowych Produktów i zastępowanie ich Ekologiczny Produktami,
  • podejmowanie działań promocyjnych i edukacyjnych zachęcających do zaprzestania stosowania Plastikowych Produktów i zastępowania ich Produktami Ekologicznymi,
  • zapewnienie bezpłatnych torebek na psie odchody wykonanych z materiałów biodegradowalnych oraz sposobu ich dystrybucji wśród mieszkańców, in. w spółdzielniach, sklepach, miejscach publicznych, parkach, terenach zieleni miejskiej.

Używanie Plastikowych Produktów prowadzi do zanieczyszczenia środowiska naturalnego nie tylko w skali globalnej, ale także lokalnie w Polsce/Warszawie.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów  z tworzyw sztucznych na środowisko wprowadziła m. in. zakaz  wykorzystywania i sprzedaży plastiku jednorazowego użytku dla którego dostępne są zamienniki, przy czym zakaz ten będzie obowiązywał od 2021 roku.

Warto już dziś podjąć działania mające na celu zaprzestanie z korzystania z Plastikowych Produktów i zastępowanie je Produktami Ekologicznymi. Warto, aby działania były podejmowane systemowo, tym bardziej, że mogą oznaczać zmiany cen nabycia towarów i usług. Zaprzestanie stosowania Plastikowych Produktów.