Radny Leszek Lenarczyk odznaczony za zasługi na rzecz społeczności lokalnej

Srebrny Krzyże Zasługi dla Leszka Lenarczyka

Z wielką radością informujemy, że ursynowski radny Leszek Lenarczyk (reprezentujący Otwarty Ursynów) 19 maja 2017 roku został udekorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi przyznanym przez Prezydenta RP za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Odznaczenie w imieniu Prezydenta RP wręczył wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Gratulujemy!

Radny Leszek Lenarczyk odznaczony za zasługi na rzecz społeczności lokalnejLeszek Lenarczyk jest radnym od 1998 roku. Przewodniczący Komisji Zielonego Ursynowa w kadencji 2010-2014. Aktywnie pomagał mieszkańcom przy opłatach adiacenckich. Dzięki jego aktywności została wybudowana przychodnia zdrowia przy ul. Kajakowej, biblioteka przy ul. 6-Sierpnia, dwie studnie oligoceńskie oraz została utwardzona asfaltem ul. Poloneza. Wspierał budowę placu zabaw w Pyrach. Dzięki jego staraniom został wybudowany Domu Kultury na Zielonym Ursynowie. W 2013 roku otrzymał „Nagrodę Południa” za aktywność na rzecz mieszkańców. Członek stowarzyszenia Otwarty Ursynów.

Ustanowiony w 1923 r. Krzyż Zasługi nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Złotym Krzyżem Zasługi został odznaczony również inny samorządowiec z Ursynowa – varsavianista, były przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów prof. Lech Królikowski.