Plan miejscowy dla Imielina i Na Skraju z poparciem Rady Dzielnicy

Piotr Skubiszewski podczas sesji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Radni Dzielnicy Ursynów zaopiniowali pozytywnie projekt miejscowego planu zagospodarowania obejmującego dużą część spółdzielni mieszkaniowych Imielin i Na Skraju. Plan miejscowy dla tego obszaru poprali m.in. radni Otwartego Ursynowa (Leszek Lenarczyk, Paweł Lenarczyk i Piotr Skubiszewski), a przeciwko opowiedziała się większość opozycji.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej jest dokumentem planistycznym długo oczekiwanym przez mieszkańców tej części Ursynowa. Prace nad projektem planu trwały ponad 11 lat. Dzięki dużej partycypacji mieszańców udało się wypracować rozwiązania gwarantujące zrównoważony rozwój osiedli Imielina i Na Skraju.

Zobacz: Projekt planu na stronach m.st. Warszawy

Plan miejscowy: Imielin

Zgodnie z postulatami mieszkańców spółdzielni Imielin zachowane zostaną parkingi i tereny zieleni położone wzdłuż ulicy Dereniowej. Zabezpieczony zostanie także teren zieleni z tzw. rogalem przy ul. Hirszfelda. Utrzymana będzie też funkcja sportowa w miejscu kortów tenisowych obok Areny Ursynów, a jednocześnie zostanie zapewniona możliwość uzupełnienia w przyszłości oferty tej hali sportowej o funkcje hotelowe lub gastronomiczne.

W tej części planu – zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców złożonymi podczas wyłożenia projektu planu – ograniczono możliwość rozbudowy budynku dzisiejszego sklepu Biedronka przy ul. Hirszfelda tylko w granicach dzisiejszego rzutu budynku, a także zachowano lokalizację pobliskiego placu zabaw.

Plan miejscowy: Na Skraju

Istotne rozwiązania znalazły się również w części planu na wschód od al. KEN. W tym zakresie zostały zrealizowane trzy postulaty Otwartego Ursynowa zgłaszane w kampanii wyborczej w 2018 roku: przywrócenie pętli autobusowej Natolin Północ, umożliwienie budowy w miejscu pętli budynku dla usług publicznych (nazywaliśmy to w kampanii hasłem „Ratusz-Bis”) oraz zachowanie terenu zieleni między al. KEN a blokami przy ul. Polaka. Zaopiniowany pozytywnie projekt planu przewiduje na terenie dzisiejszego tymczasowego bazarku budowę budynku na potrzeby usług publicznych (dzielnica prowadzi już rozmowy ws. umiejscowienia w tym miejscu m.in. urzędu skarbowego i sądu) z możliwością usytuowania pętli autobusowej w parterze lub obok budynku. Plan zachowuje również pas zieleni po wschodniej stronie al. KEN od wyjścia z metra Imielin aż do ul. Płaskowickiej – będzie to w przyszłości dogodne dojścia do tzw. parku linearnego.

We wschodniej części planu przewidziano także pierzejową zabudowę wzdłuż ul. Płaskowickiej (wysokość do 20 metrów) w miejsce dzisiejszych niezbyt estetycznych pawilonów mających lata świetności dawno za sobą. Będzie również możliwość nadbudowy istniejących parkingów przy ul. Cynamonowej, co powinno w przyszłości rozwiązać, a przynajmniej istotnie ograniczyć, problemy parkingowe w tej okolicy.

Co dalej z projektem planu?

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej wraz z pozytywną opinią Rady Dzielnicy trafi teraz pod obrady Rady m.st. Warszawy. Stołeczni radni zadecydują o tym, czy plan zostanie uchwalony, a następnie wejdzie w życie.