OU za ograniczeniem modernizacji parkingu i drogi w jednostce wojskowej w Lesie Kabackim

Stop wycince drzew

4 sierpnia br. stowarzyszenie Otwarty Ursynów wystąpiło do Ministra Obrony Narodowej z apelem o ograniczenie modernizacji parkingu i drogi dojazdowej na terenie jednostki wojskowej w Lesie Kabackim. Naszym zdaniem zakres prac powinien obejmować wyłącznie potrzeby uzasadnione bezpieczeństwem państwa, a podczas prowadzonych prac powinny być zastosowane rozwiązania inżynieryjne, które będą minimalizować negatywne skutki inwestycji. Zapraszamy do lektury treści całego pisma.

Pan 
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

Szanowny Panie Ministrze,

stowarzyszenie Otwarty Ursynów wyraża zaniepokojenie informacjami przedstawionymi przez przedstawicieli jednostki wojskowej w Lesie Kabackim w Warszawie dotyczącymi planowanej modernizacji parkingu i drogi dojazdowej na terenie działki otoczonej rezerwatem przyrody „Las Kabacki”.

Nie kwestionujemy zasadności samej modernizacji, jeżeli jest ona podyktowana aspektami wpisującymi się w cele poprawy bezpieczeństwa państwa, jednak skala (wycinka 264 drzew), jak i sposób wykonania (kostka brukowa) budzą uzasadnione podejrzenia, że modernizacja będzie znaczącą i nieuzasadnioną rozbudową infrastruktury, która może negatywnie wpłynąć na ekosystem Lasu Kabackiego. Zwracamy przy okazji uwagę, że problematyczne nie jest wyłącznie planowane wycięcie drzew i wybrukowanie znaczącego obszaru, ale również związany z tym w późniejszym czasie zwiększony ruch samochodowy na ul. Leśnej, prowadzącej do jednostki wojskowej i będącej częścią rezerwatu przyrody „Las Kabacki”.

Apelujemy o ograniczenie planowanej modernizacji parkingu i drogi dojazdowej na terenie jednostki wojskowej wyłącznie do potrzeb uzasadnionych bezpieczeństwem państwa oraz o zastosowanie podczas modernizacji rozwiązań inżynieryjnych, które będą minimalizować negatywne skutki inwestycji (np. płyty ażurowe zamiast kostki brukowej lub asfaltu, mała retencja, wycinka wyłącznie niezbędnych do tego celu drzew, podwieszane nawierzchnie utwardzone w pobliżu systemu korzeniowego drzew).

Z poważaniem,

Piotr Skubiszewski 
Przewodniczący
stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Do wiadomości:
– Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy
– Robert Kempa, Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

fot. Pixabay