Otwarty Ursynów: Poznajcie nasze logo

Otwarty Ursynów - logo

Podczas dzisiejszego spotkania stowarzyszenia Otwarty Ursynów z aktywnymi mieszkańcami dzielnicy zostało po raz pierwszy publicznie zaprezentowane logo stowarzyszenia. Kolor zielony reprezentuje zrównoważony rozwój naszej dzielnicy, a kolor niebieski – nadzieję na pozytywne zmiany. Autorem logotypu jest jeden z członków stowarzyszenia.

Zaprezentowany dziś logotyp składa się z dwóch części. W górnej – w kolorach zieleni – zostały umieszczone charakterystyczne elementy krajobrazu Ursynowa: bloki (Ursynów Wysoki), niska zabudowa (Zielony Ursynów) oraz drzewo jako symbol terenów zielonych, które stanowią dużą część naszej dzielnicy. W części dolnej został umieszczony napis „Otwarty Ursynów” w kolorze niebieskim. Litera „O” w napisie została „otworzona” – symbolizuje to otwartość stowarzyszenia: na mieszkańców, na nowe pomysły i idee, na współpracę z różnymi środowiskami oraz na poszukiwanie nowych rozwiązań dla starych problemów.

Otwarty Ursynów - logo

Logotyp może być prezentowany w wersji alternatywnej: rysunek po lewej stronie, a napis po prawej. W tej postaci będzie prezentowany w nagłówku naszej strony internetowej:

Otwarty Ursynów - logo

Autorem logotypu jest Sławomir Boksz, jeden z założycieli stowarzyszenia, mieszkaniec Ursynowa, który na co dzień zawodowo zajmuje się grafiką. Jest też autorem projektów do budżetu partycypacyjnego, w tym zwycięskiego w ubiegłym roku projektu budowy ściany wspinaczkowej w Parku im. Romana Kozłowskiego.

Logotyp został zaprezentowany podczas spotkania, na które zaprosiliśmy przyjaciół, sympatyków i osoby, których aktywność niezwykle cenimy. W pierwszej części opowiedzieliśmy o stowarzyszeniu, przyczynach jego powstania, naszych celach, założycielach, dotychczasowych działaniach oraz zamierzeniach na kolejne miesiące. W drugiej, dłuższej części odbyła się dyskusja o Ursynowie. Wspólnie z naszymi gośćmi szukaliśmy odpowiedzi na pytania: co sprawia, że dobrze nam się tu mieszka? Z czego jesteśmy dumni? a co powinniśmy zmienić?