Oświadczenie ws. likwidacji przez ZTM pętli Natolin PŁN

Pętla autobusowa ZTM przy ul. Płaskowickiej

W dniu 12 lipca otrzymaliśmy odpowiedź z ZTM, z której wynika, iż uruchomiono procedurę wydzierżawienia części pętli autobusowej NATOLIN PŁN, jako powierzchni przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb handlu na wolnym powietrzu (targowisko). Oto nasze oświadczenie w tej sprawie.

 

Oświadczenie Otwarty Ursynów

W dniu 12 lipca otrzymaliśmy odpowiedź z Zarządu Transportu Miejskiego, z której wynika, iż uruchomiono procedurę wydzierżawienia części pętli autobusowej NATOLIN PŁN, jako powierzchni przeznaczonej do zaspokojenia potrzeb handlu na wolnym powietrzu (targowisko).

Uważamy, iż decyzja ZTM nie posiada merytorycznego uzasadnienia i budzi ona poważne kontrowersje. Jeszcze w maju ZTM na nasze pisma odpowiadał, iż „Odnosząc się do pozostałych pytań zawartych we wniosku informujemy, że w ocenie ZTM, z przewozowego punktu widzenia pętla autobusowa NATOLIN PŁN. powinna pozostać w lokalizacji i o parametrach, tak jak jest obecnieDziałania zewnętrzne, związane z ulokowaniem w miejscu pętli bazaru wymuszają jednak konieczność podjęcia kroków mających na celu zapewnienie zamiennych przystanków krańcowych w celu zachowania obsługi komunikacyjnej okolicznych osiedli mieszkaniowych”.

Zatem decyzja o dzierżawie pętli, która istnieje przy ul. Polaka od lat, jednoznacznie wiąże się ze sprawą Bazarku na Dołku. Przypominamy, iż w to miejsce chce przenieść bazarek radny Platformy Obywatelskiej Piotr Karczewski, a sprzeciwiają się temu stanowczo mieszkańcy. Mimo, ich sprzeciwu władze miasta i dzielnicy nie liczą się ze społecznym głosem i na siłę forsują lokalizację przy ulicy Polaka.

Likwidacja pętli zapewne będzie związana z poniesieniem kosztów wdrożenia alternatywnej obsługi komunikacyjnej, dlatego też uważamy, iż decyzja ZTM jest poważanym błędem i można mieć poważne wątpliwości co do gospodarności takiego działania. Miasto Stołeczne Warszawa nie może podejmować decyzji, które będą wspierały interes prywatnego przedsiębiorcy, jednocześnie będącego radnym dzielnicy, który znajduje się w konflikcie interesów.

Jako społecznicy jesteśmy całkowicie rozczarowani postawą władz dzielnicy i miasta w sprawie Bazarku na Dołku, gdyż w tej sprawie ze strony tych władz nie było żadnego dialogu. Przypominamy, iż wciąż czekamy na odpowiedź Prezydenta Warszawy na nasz apel w tej sprawie, a także na zorganizowanie spotkania, o które wystąpił 20 czerwca nasz radny Paweł Lenarczyk (także do Prezydenta Warszawy).

Jako stowarzyszenie Otwarty Ursynów będziemy bacznie przyglądali się tej sprawie dalej będziemy wspierać mieszkańców ulicy Polaka i Kulczyńskiego (ale także innych, kiedy ich prawa będą naruszane przez władze samorządowe), gdyż uważamy, iż decyzje władz dzielnicy i miasta pogłębiają konflikt interesów i nie służą one, ani interesowi publicznemu, ani społecznemu. Zapowiadamy także, że będziemy monitorowali decyzje władz dzielnicy i miasta, czy są one podejmowane zgodnie z prawem.

Apel do Prezydenta Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

Warszawa, 14 lipca 2017 r., Stowarzyszenie Otwarty Ursynów