Odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów

24 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy na koniec dwuletniej kadencji dotychczasowych władz organizacji. Walne Zebranie wybrało Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński na kadencję 2021-2023.

Uczestniczki i uczestnicy Walnego Zebrania dokonali podsumowania dwuletniej kadencji ustępujących władz stowarzyszenia, zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok oraz udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Podsumowano i przyjęto do pozytywnej akceptacji sprawozdanie z udziału stowarzyszenia w koalicji rządzącej Dzielnicą Ursynów m.st. Warszawy.

W części wyborczej Walne Zebranie zadecydowało o składzie nowych władz organizacji. Uczestniczki i uczestnicy spotkania zobowiązali również nowy Zarząd do wybrania koordynatorów ds. obszarów tematycznych aktywności stowarzyszenia.

Walne Zebranie rozpoczęło proces przeglądu i aktualizacji dokumentów programowych Otwartego Ursynowa: deklaracji „Przyjazny Ursynów” oraz programu „Ursynów 2030. Zrównoważony rozwój dzielnicy„. Ewentualne zmiany w dokumentach mają nastąpić podczas Walnego Zebrania w 2022 roku.

Nowe władze stowarzyszenia

Zarząd

 • Piotr Skubiszewski – przewodniczący
 • Bartosz Dominiak – wiceprzewodniczący
 • Paweł Lenarczyk – wiceprzewodniczący
 • Cezary Holdenmajer – skarbnik
 • Tomasz Skorupski – sekretarz
 • Piotr Ciara
 • Alicja Zawgorodna

Komisja Rewizyjna

 • Piotr Gąsowski
 • Maria Karnowska-Werner
 • Sławomir Litwin
 • Krzysztof Schnitzer

Sąd Koleżeński

 • Daniel Mieniewski
 • Piotr Rychcik
 • Danuta Turkiewicz