Odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia Otwarty Ursynów

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów

24 czerwca br. odbyło się Walne Zebranie stowarzyszenia Otwarty Ursynów. Miało ono charakter sprawozdawczo-wyborczy na koniec dwuletniej kadencji dotychczasowych władz organizacji. Walne Zebranie wybrało Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Sąd Koleżeński na kadencję 2021-2023. Uczestniczki i uczestnicy Walnego Zebrania dokonali podsumowania dwuletniej kadencji ustępujących władz stowarzyszenia, zatwierdzili sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2020 rok oraz udzielili absolutorium dotychczasowemu Zarządowi. Podsumowano i więcej >>>