List do mieszkańców Otwartego Ursynowa ws. bazarku

Stanowisko Otwartego Ursynowa ws. bazarku

Zapraszamy do zapoznania się z listem stowarzyszenia Otwarty Ursynów do mieszkańców ws. funkcjonowania bazarku na Ursynowie.


Otwarty Ursynów ws. funkcjonowania targowiska na Ursynowie

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawy (POW) spowodowała konieczność przeniesienia „Bazarku na Dołku” do tymczasowej lokalizacji. 

Przeniesienie to było poprzedzone burzliwą dyskusją. Byli zwolennicy przeniesienia bazarku na pętlę autobusową, ale  była też ogromna liczba osób, w tym stowarzyszenie Otwarty Ursynów, które sprzeciwiały się tej koncepcji. Uważaliśmy, że bazarek mógł zostać przeniesiony w inne miejsce, które nie budziłoby takich emocji oraz nie powodowało tak dużych uciążliwości dla mieszkańców. Ostatecznie, w marcu 2018 r., zawarto jednak umowę na dzierżawę pętli autobusowej na potrzeby targowiska. 

Nasze przewidywania – że bazarek na pętli nie będzie estetyczny, że samochody będą parkować w miejscach niedozwolonych oraz że likwidacja pętli będzie miała negatywne konsekwencje dla obsługi transportowej mieszkańców – niestety się sprawdziły. Także sprawdziły się nasze przypuszczenia, że opóźni się budowa POW, a to niestety ma wpływ na przedłużenie okresu funkcjonowania bazarku na pętli. Należy oczywiście doraźnie rozwiązywać problemy spowodowane przez zlokalizowanie bazarku w tym miejscu. Samorządowcy z Otwartego Ursynowa stale podejmują w tej sprawie inicjatywy, np. nasadzenia drzew, rekultywacja trawników, czy angażowanie służb porządkowych. Jednak trzeba zdawać sobie sprawę, że jedynie stworzenie nowego targowiska w docelowej lokalizacji będzie stanowiło rozwiązanie tych problemów

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów jest członkiem koalicji rządzącej Ursynowem. Wspólnie z naszymi partnerami z Koalicji Obywatelskiej przyjęliśmy porozumienie programowe, uwzględniające między innymi następujące priorytety: 

  • zapewnienie miejsca dla ursynowskiego bazaru po zakończeniu budowy POW w innej lokalizacji niż obecna, tymczasowa;
  • utrzymanie zieleni miejskiej wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej, przy ul. Polaka.

Niektóre osoby z ursynowskiej politycznej opozycji niezgodnie z prawdą sugerują, że zawarcie porozumienia z Koalicją Obywatelską stoi w sprzeczności z naszymi wcześniejszymi poglądami w sprawie bazarku. Owszem, mieliśmy inny niż nasi koalicjanci pogląd na to, czy bazarek powinien zostać zlokalizowany na pętli  i zdecydowanie się temu sprzeciwialiśmy. W tej sprawie udzieliliśmy zresztą mieszkańcom ulic Polaka i Kulczyńskiego ogromnego wsparcia.  Jednak w kwestii przyszłości targowiska mamy jasny program koalicji i staramy się, aby został on zrealizowany. Obecność w koalicji stanowi najlepszą gwarancję realizacji działań, których domagają się mieszkańcy

Bazarek ma długą tradycję i duże znaczenie społeczne. Wielu mieszkańców co weekend robi tam zakupy i jesteśmy przekonani, że nie wyobrażają sobie dziś likwidacji tego miejsca. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy ursynowskiej koalicji istnieje szansa na powstanie nowego, schludnego i estetycznego miejskiego targowiska, a teren wzdłuż al. Komisji Edukacji Narodowej ma szansę zachować swój zielony charakter. W tej ostatniej sprawie podejmujemy liczne działania, aby obszar obok al. KEN na wysokości budynków przy ul. Polaka stał się parkiem i aby zostało to uwzględnione w powstającym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie pozwolimy, aby ten teren został zabudowany.

Otwarty Ursynów