Jesteśmy przeciwko budowie parkingu na terenie zielonym przy ul. Polaka

al. KEN, ul. Polaka, teren zielony

Stowarzyszenia Otwarty Ursynów i Nasz Ursynów wystosowały wspólne pismo do dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, w którym obie organizacje sprzeciwiają się wydaniu przez ZDM zezwolenia kupcom z Bazarku na Dołku (obecnie działającego na dawnej pętli autobusowej) na zajęcie pasa drogowego wzdłuż al. KEN (teren zielony na wysokości ul. Polaka). Kupcy chcą w tym miejscu utworzyć parking komercyjny. Takiemu przeznaczeniu terenu sprzeciwia się również Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Oto pełna treść pisma:

Warszawa, dnia 3 września 2018 r.  

Pan
Łukasz Puchalski
Dyrektor
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Szanowny Panie,

w związku z wnioskiem stowarzyszenia Kupców i Inwestorów Giełdy na Dołku z 10 lipca 2018 r. dotyczącego wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu drogowego na nieruchomości nr 2/1, 8/1 z obrębu 1-10-27 na parking komercyjny, niniejszym stowarzyszenie Otwarty Ursynów oraz stowarzyszenie Nasz Ursynów wspólnie wyrażają negatywne stanowisko w sprawie przedmiotowego wniosku i w związku z tym zwracamy się do Państwa o odmówienie zawarcia umowy dzierżawy.

Wybudowanie parkingu na tym terenie doprowadzi do dewastacji terenu zielonego wzdłuż Al. Komisji Edukacji Narodowej –  reprezentacyjnej arterii Ursynowa. Podkreślamy, iż Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w maju br. wydał negatywną opinię dla podobnego przedsięwzięcia , a obecnie planuje nasadzenie 36 drzew. W pełni popieramy działania Zarządu Zieleni, aby jeszcze bardziej zazielenić ten obszar i uważamy, iż w przyszłości powinien powstać w tym miejscu park – jako cześć parku komunikacyjnego nad tunelem POW.

Jednocześnie w opinii stowarzyszeń parking objęty wnioskiem byłby używany nie tylko na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu drogowego, ale także na targowisko. Dlatego też, w tej sprawie powinno zostać przeprowadzone postępowanie administracyjne, o ile Zarząd Dróg Miejskich rozważałby udostępnienie tego pasa na cele parkingu, czy też targowiska.

Na zakończenie podkreślamy, iż przeznaczenie tego terenu na parking i targowisko będzie negatywnie odebrane przez opinię społeczną, tak samo jak zajęcie pętli autobusowej Natolin Płn i przeznaczeniu jej na targowisko w marcu br. Uruchomienie na pętli prowizorycznego targowiska wywołało wiele negatywnych skutków dla okolicznych mieszkańców, w tym m.in. parkowanie samochodów na trawnikach. Jesteśmy przekonani, że zajęcie przedmiotowego pasa zieleni w pasie drogowym na parking/targowisko spowoduje, że samochody będą parkowały także na trawniku, co zniszczyłoby nasadzone kilka lat temu drzewa.

Otwarty Ursynów
Nasz Ursynów