Dzielnica Ursynów ma swojego ogrodnika

Park Moczydełko, Ursynów

5 listopada w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyła się prezentacja osoby, która objęła funkcję Ogrodnika Dzielnicy Ursynów. Powołanie ogrodnika dzielnicy jest realizacją postulatu programowego Otwartego Ursynowa z ubiegłorocznych wyborów samorządowych. Postulat wyborczy Otwartego Ursynowa stał się częścią porozumienia programowego Koalicji Obywatelskiej i Otwartego Ursynowa na lata 2018-2023.  

– Nazwa stanowiska ogrodnika dzielnicy w języku urzędowym odwołuje się do celu, który chcemy osiągnąć, czyli do jakości zieleni w przestrzeni publicznej. Zieleń na Ursynowie jest już na wysokim poziomie, ale wysokie są też oczekiwania naszych mieszkańców. Idea funkcjonowania w strukturze ratusza osoby, która koordynując bieżącą współpracę różnych komórek urzędu i jednostek zewnętrznych, skupi się na holistycznym podejściu do rozwoju obszarów zieleni na Ursynowie  – mówi Zastępca Burmistrza Dzielnicy Bartosz Dominiak. I dodaje: – Utworzenie stanowiska ogrodnika dzielnicy jest realizacją jednego z punktów programu przyjętego z chwilą wyboru obecnego Zarządu Dzielnicy. 

O Ogrodniku Dzielnicy

Do zadań Ogrodnika Dzielnicy należy przede wszystkim kreowanie wizerunku przestrzeni dzielnicy w zakresie zieleni oraz nadzór nad estetyką terenów i obiektów w dzielnicy, w szczególności:

1)    planowanie i kompleksowy nadzór nad rozwojem zieleni miejskiej;

2)    realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie przyrody, w szczególności w zakresie nasadzeń zastępczych oraz zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki i chirurgii drzew ( także prowadzenie bazy danych potencjalnych lokalizacji nasadzeń drzew i krzewów na terenach nie będących w administrowaniu Dzielnicy);

3)    typowanie drzew cennych przyrodniczo na obszarach przeznaczonych pod realizację inwestycji realizowanych przez komórki organizacyjne Dzielnicy;

4)    współpraca przy opracowywaniu koncepcji zakładania nowych oraz urządzania i renowacji istniejących terenów i obiektów zieleni;

5)    popularyzowanie dobrych praktyk w zakresie projektowania, urządzania i utrzymania terenów zieleni w mieście;

6)    współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie utrzymania i rozwoju terenów zieleni na terenie dzielnicy.

Ogrodnik Dzielnicy Ursynów, Magdalena SuszkoZgodnie z podjętą przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy decyzją, utworzenie tego stanowiska nie wiązało się z utworzeniem nowego etatu w Urzędzie; założeniem było wyłonienie odpowiedniej osoby spośród pracowników Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursynów (przeniesienie wewnętrzne). Ogrodnikiem została Magdalena Suszko, która w ursynowskim WOŚ pracuje od 2017 r., a w Urzędzie m.st. Warszawy od 2008 roku.

Magdalena Suszko ukończyła ogrodnictwo w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe – Systemy informacji przestrzennej na Politechnice Warszawskiej, a także kurs „Inspektor nadzoru terenów zieleni”. Posiada doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania, ochrony i rozwoju terenów i obiektów zieleni oraz utrzymania i pielęgnacji zieleni. Dodatkowym atutem jest fakt, że Magdalena Suszko mieszka na Ursynowie, potrafi spojrzeć na ursynowskie tereny zieleni okiem codziennego użytkownika, a nie tylko z perspektywy urzędnika. Jest osobą komunikatywną, umie słuchać mieszkańców, analizować, wyciągać wnioski, proponować nieszablonowe rozwiązania, nie boi się nowych wyzwań.

Źródło: Materiały prasowe Urzędu Dzielnicy Ursynów